Obrazci

DELOVNO POROČILO praktičnega izobraževanja v šoli

Pri izpolnjevanju poročila z računalnikom bodite pozorni, da bo oblika obrazca (razporeditev besedila, prelom strani) enaka, kot je na obrazcu za ročno izpolnjevanje.


DELOVNO POROČILO praktičnega usposabljanja z delom – PUD

Pri izpolnjevanju poročila z računalnikom bodite pozorni, da bo oblika obrazca (razporeditev besedila, prelom strani) enaka, kot je na obrazcu za ročno izpolnjevanje.


Obrazec za sklepanje individualne pogodbe obrtna zbornica

Obrazec za sklepanje individualne pogodbe – gospodarska zbornica