Preoblikovalec tekstilij

Nižje poklicno izobraževanje

PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ

Program je namenjen učencem, ki so končali vsaj 7 razredov devetletke oziroma 6 razredov osemletne osnovne šole in so izpolnili osnovnošolsko  obveznost ali zaključili osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

Program je modularno zgrajen, saj zahteva učenje z lastno aktivnostjo in ob praktičnih izkušnjah ter razvija ključne kompetence.

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih. Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih. Izobraževalni program traja dve leti.

POGOJI VPISA:

  • prijava za vpis v 1. letnik srednje šole,
  • spričevalo o končani osnovni šoli.

 ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

Zaključek izobraževanja po tem programu je predviden z zaključnim izpitom.

 

Predmetnik za program preoblikovalec tekstilij


Povezave: