Frizer

Srednje poklicno izobraževanje

FRIZER

 

Program frizer je nastal je na osnovi IZHODIŠČ za pripravo izobraževalnih programov (2001). Cilj je zagotoviti pripravo in izvedbo odprtega, evropsko primerljivega programa srednjega poklicnega izobraževanja.

PREDSTAVITEV IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Program frizer je triletni program poklicnega izobraževanja, ki je modularno zgrajen in omogoča postopno graditev poklicnih kompetenc skozi vsa tri leta izobraževanja. Izobraževalni program omogoča pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij, in sicer:

 • maniker/ka in
 • vizažist/ka.

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe morajo dijaki uspešno zaključiti vse tri letnike izobraževanja, opraviti vse interesne dejavnosti, obveznosti opri praktičnem izobraževanju v delovnem procesu in zaključni izpit.

KAKO SE PROGRAM FRIZER IZVAJA?

Učenci lahko izbirajo med dvema možnostima:

 • ­s sklenjeno kolektivno učno pogodbo za praktično izobraževanje v delovnem procesu (to je pogodba med šolo in delodajalci), s katero bodo ohranili status dijaka,
 • ­ali z individualno pogodbo kot vajenci. Pravice in obveznosti pogodbenih partnerjev so v obeh primerih enake.

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

­Dijak si razvije kritično presojo in odgovorno ravnanje v delovnem okolju, humanost in poštenost ter spretnosti za skupinsko delo, socializacijo v delovnem okolju, dinamiko realnega delovnega okolja in ­skupno odgovornost za kakovost opravljenega dela.

Pogoji vpisa:

 • uspešno končana osnovna šola ali nižja poklicna šola,
 • morebitna učna pogodba.

POGOJI ZA USPEŠNOST:

 • čim boljši uspeh iz osnovne šole,
 • interes za delo frizerja,
 • natančnost, odgovornost, delavnost,
 • smisel za estetsko oblikovanje.

Kje se lahko frizer zaposli?

Pridobljeno znanje IV. stopnje zahtevnosti omogoča dijakom zaposlitev v domovini in širšem evropskem prostoru ali pa odpiranje lastne obrtne dejavnosti ob izpolnjevanju še nekaterih dodatnih pogojev.

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki vključuje:

 • pisni in ustni del iz slovenščine,
 • zaključno delo.

NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE

Z zaključenim izobraževanjem za poklic frizer lahko zainteresirani nadaljujejo izobraževanje v dveh programih poklicno-tehniškega izobraževanja:

  • ustvarjalec modnih oblačil in
  • logistični tehnik.

To izobraževanje zaključijo s poklicno maturo in lahko nadaljujejo študij na višjih in visokih šolah.

 

Vpišejo se lahko tudi v maturitetni tečaj. Po uspešno opravljenem maturitetnem tečaju lahko nadaljujejo izobraževanje na univerzi.

 

Po najmanj triletni zaposlitvi v frizerskem salonu lahko opravijo mojstrski izpit.

 

Predmetnik za program FRIZER


Povezave: