Praktično usposabljanje z delom (PUD)

Praktično usposabljanje z delom (PUD) je kombinacija dela in izobraževanja. Je obvezni del izobraževalnega programa, ki ga morate v določenem obsegu uspešno opraviti, da lahko uspešno zaključite izobraževanje. Kljub temu, da boste opravljali praktično usposabljanje v podjetju, ste še zmeraj tudi dijaki naše šole.

Najpomembnejši cilji praktičnega usposabljanja z delom so:

  • pridobivanje praktičnih izkušenj ter povezovanje izobraževanja in dela;
  • nadgrajevanje v šoli pridobljenih znanj ter prenos teoretičnega znanja v prakso;
  • usposabljanje in razvoj specifičnih spretnosti ter kompetenc poklica;
  • spoznavanje novih učnih situacij in tehnoloških procesov;
  • spoznavanje novih delovnih sredstev, naprav, pripomočkov, materialov;
  • učenje sodelovanja in timskega dela ter komunikacije in nastopa pred strankami.

Kako in kje si pridobiti učno mesto za praktično usposabljanje z delom?

Verjamemo, da si učno mesto za praktično usposabljanje z delom znate in zmorete zagotoviti sami, zato to nalogo prepuščamo vam. To je priložnost, da vzpostavite prve stike z bodočim delodajalcem! Če boste potrebovali pomoč, vam bomo v šoli stali ob strani. Naslovi nekaj najpogostejših delodajalcev, ki zagotavljajo našim dijakom največ učnih mest, so za posamezne poklice navedeni na seznamu v datoteki DELODAJALCI. Najbolje je, da si učno mesto pri delodajalcu poiščete čim bližje domu. Izbira delodajalca za opravljanje PUD-a je torej vaša.

Pred iskanjem  delodajalca boste v šoli dobili obrazec – napotnico, ki jo boste izpolnili z osebnimi podatki. Predlagamo, da prvi kontakt vzpostavite z osebnim obiskom delodajalca, se na kratko predstavite in poveste svoje namene ter pričakovanja. Če se uspete dogovoriti, izpolnite v napotnici še podatke o delodajalcu in ga prosite, da jo potrdi z žigom in podpisom. Izpolnjeno napotnico prinesite v šolo in jo oddajte razredniku ali organizatorju PUD-a, ki bo nato pripravil potrebno dokumentacijo.

Na PUD vas bomo napotili iz šole v skladu z izvedbenim načrtom, ki je objavljen na naši domači strani.

O poteku izvajanja PUD-a ste dolžni voditi poročilo (dnevnik, evidenco opravljenega dela). Obrazec za pisanje dnevnikov najdete na naši domači strani. Obrazce za dnevnike lahko izpišete ročno ali s pomočjo računalnika. Skupek vseh poročil bo predstavljal vaš pisni izdelek praktičnega usposabljanja z delom in bo hkrati pomembna informacija o količini in kakovosti poteka ter hkrati tudi pogoj za pozitivno oceno. Vsi vaši pisni izdelki morajo biti potrjeni s podpisom mentorja in žigom podjetja.

V primeru dodatnih vprašanj v zvezi s PUD-om, se vedno lahko obrnete na organizatorje PUD-a na šoli. V okviru danih možnosti vam bomo vaš problem pomagali rešiti.

Organizatorji PUD-a

PROGRAM    
·   tekstil Melanija Dobrinič melanija.dobrinic@sc-celje.si
·   avtostroka, logistika Sonja Pavlič sonja.pavlic@sc-celje.si
·   frizer Brigita Novačan brigita.novacan@sc-celje.si