EKO šola

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Ekošola je metodološko in mednarodno primerljiv program z medpredmetnim povezovanjem znanja za življenje, ki razvija odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh.

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo dijaki kmalu v prihodnosti  vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo skrb za človeka, ki vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo.

Ekošola bogati čustvene vezi mladih do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. Učencem in učiteljem daje priložnost, da znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje.

Zato in zaradi tega ekošola v začetku vsakega šolskega leta razpiše različne projekte, v katere se vključi tudi naša šola.

 

Ekokoordinatorji SŠ SDL:

Priimek in ime   Kabinet Telefon Elektronski naslov
LEŠNK KRIŽNIK SAŠA  33A  42 82 222 sasa.lesnik.kriznik@sc-celje.si
SKALE KOS MATEJA  31A  42 82 224 mateja.skale.kos@sc-celje.si
GROBELŠEK ŽIVA  31A  42 82 224 ziva.grobelsek@sc-celje.si

 

 

 

 

>> Rezultati šolskega tekmovanja v ekokvizu, 11. 12. 2020

>> Ekošola, eko-paket in žvečkožer

>> Prvih dvajset let programa Ekošola v Sloveniji

>> Ekoakcijski načrt SŠ SDL

>> Spletna stran slovenskih EKO šol