Poklicna matura

Poklicna matura je zaključek izobraževanja za dijake in odrasle, ki obiskujejo program srednjega strokovnega izobraževanja, program poklicno-tehniškega izobraževanja in program poklicnih tečajev. Kandidati z opravljeno poklicno maturo pridobijo srednjo strokovno izobrazbo.

Opravljena poklicna matura omogoča vpis na višješolski in visokošolski študij. Poklicna matura in izpit iz maturitetnega predmeta, ki ga je v razpisnih pogojih predpisala posamezna fakulteta, omogočata vpis tudi na določene univerzitetne študije.

 

>> Rokovnik poklicne mature 2020/21

>> Prilagoditve poklicne mature 2021


AVTOSERVISNI TEHNIK

LOGISTIČNI TEHNIK

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL


>> Navodila za izdelavo seminarske naloge