Avtoserviser

Srednje poklicno izobraževanje

AVTOSERVISER

Izobraževalni program je novost v Srednjem poklicnem izobraževanju. Nastal je na podlagi novih Izhodišč za pripravo izobraževalnih programov (2001).  Cilj je zagotoviti pripravo in izvedbo odprtega in fleksibilnega, Evropsko primerljivega programa srednjega poklicnega izobraževanja.

Starega programa AVTOMEHANIK (šs ali ds) od šolskega leta 2006/07 ne izvajamo več.

Pri pripravi izobraževalnega programa AVTOSERVISER so bili postavljeni naslednji cilji:

 • povezovanje splošnega, strokovnega in praktičnega izobraževanja v večjo vsebinsko povezanost, razvoj poklicnih in ključnih kompetenc,
 • uveljaviti načelo učnociljnega in problemskega načrtovanja,
 • odpiranje kurikuluma, kjer bo bolj vključen vpliv lokalnih partnerjev za uresničevanje lokalnih potreb in interesov,
 • večja programska možnost in avtonomija šol s pripravo okvirnega izobraževalnega programa na nacionalni ravni,
 • novi metodično-didaktični koncepti, katerih cilj je doseči spremembo v pedagoškem delu  učiteljev, ki bo temeljiv na timskem delu in večji individualizaciji pouka.

PREDSTAVITEV IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA AVTOSERVISER

Program avtoserviser je triletni program poklicnega izobraževanja, ki omogoča pridobitev:

 • srednje poklicno izobraževanje (4. stopnja zahtevnosti): avtoserviser/ka
 • nacionalno poklicno kvalifikacijo
  • vzdrževalec/ka pnevmatik
  • vulkanizer/ka, pridobi, kdor je uspešno ocenjen iz navedenih kompetenc vsebinskih sklopov strokovnega dela izobraževalnega programa.

KAKO SE BO PROGRAM AVTOSERVISER IZVAJAL?

Izbirali boste lahko med dvema načinoma:

 • s sklenjeno kolektivno učno pogodbo za praktično izobraževanje v delovnem procesu (to je pogodba med šolo in delodajalci), s katero boste ohranili status dijaka,
 • ali z individualno učno pogodbo kot vajenci.

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

 • dijaki si razvijejo kritično presojo in odgovorno ravnanje v delovnem okolju, humanost in poštenost ter spretnosti za skupinsko delo v kolektivu,
 • obvladajo osnove informacijsko komunikacijske tehnologije,
 • razumejo ekologijo,
 • znajo načrtovati in pripraviti potek dela, ga nadzorovati in oceniti rezultate dela,
 • znajo brati delavnške, sestavne in shematske risbe,
 • pridobijo temeljno znanje iz elektrotehnike in elektronike,
 • obvladajo diagnosticiranje, nastavljanje in vzdrževanje.

Pogoji vpisa:

 • uspešno končana osnovna šola ali nižja poklicna šola,
 • zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

POGOJI ZA USPEŠNOST:

 • čimboljši uspeh iz osnovne šole,
 • interes za delo avtoserviserja,
 • ­natančnost, odgovornost, delavnost.

Kje se lahko kot avtoserviserji zaposlite?

Pridobljeno znanje IV. stopnje zahtevnosti omogoča dijakom:

 • Zaposlitev v domovini in širšem evropskem prostoru.
 • Odpiranje lastne obrtne dejavnosti ob izpolnjevanju še nekaterih dodatnih pogojev.

 ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki vključuje:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • zaključno delo.

NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA

Redno dvoletno izobraževanje v programih poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI):

 • AVTOSERVISNI TEHNIK,
 • LOGISTIČNI TEHNIK,
 • STROJNI TEHNIK,
 • RUDARSKI TEHNIK.

­Nadaljevanje izobraževanja ob delu:

 • VOZNIK,
 • LOGISTIČNI TEHNIK,
 • STROJNI TEHNIK.

Po opravljeni poklicni maturi pa lahko dijaki nadaljujejo študij na višjih ali visokih strokovnih šolah.

 

Predmetnik za program avtoserviser


Povezave: