Kakovost

Komisija za kakovost 

Komisija za kakovost, ki dela na vzgojno-izobraževalnem področju, bo skrbela za uvajanje elementov in merljivih kriterijev kakovosti dela na šoli, poskušala pa bo tudi  razviti smernice za vzpostavitev celovitega sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti dela na šoli.

Komisija za kakovost opravlja naslednje naloge :

 • ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela na šoli;
 • razvija kazalnike kakovosti in merila ter inštrumente za vrednotenje kakovosti;
 • načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli;
 • skrbi za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli;
 • sodeluje z organi šole, s strokovnimi organi, pristojnimi za kakovost na državni ravni;
 • pripravlja poročila o evalvaciji kakovosti za obravnavo na pristojnih organih zavoda in na državni ravni;
 • opravlja druge naloge po odločitvi pristojnih organov v skladu z zakonom.

Komisijo za kakovost na Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko sestavljajo:

 • Saša Lešnik Križnik, učiteljica splošnoizobraževalnih predmetov /predsednik;
 • Meta Hojnik Verdev, učiteljica splošnoizobraževalnih predmetov;
 • Valentin Punčoh, učitelj splošnoizobraževalnih predmetov;
 • Matic Turnšek, učitelj strokovnih predmetov;
 • Mateja Logar, učiteljica strokovnih predmetov;
 • predstavnik dijakov;
 • predstavnik staršev;
 • dva predstavnika delodajalcev.