Ustvarjalec modnih oblačil – PTI

Poklicno-tehniško izobraževanje

Izobraževalni program: USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL

Poklic: ustvarjalec/ustvarjalka modnih oblačil

Vpisni pogoj: pridobljen naziv katerekoli srednje poklicne izobrazbe

Trajanje izobraževanja: Izobraževanje traja dve leti in se zaključi s poklicno maturo.

Cilji izobraževalnega programa:

 • razvijajo sposobnosti in spretnosti za kakovostno strokovno delo ter se pripravijo za poklicno kariero v obrti in industriji,
 • pridobivajo sposobnosti za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju,
 • spoznajo klasične in sodobne postopke, materiale in orodja v procesu izdelave predmetov ter možnosti njihove uporabe,
 • razvijajo modne kolekcije oblačil, jih realizirajo in preizkušajo,
 • spoznajo promocijo in trženje,
 • poznajo temeljna načela trajnostnega razvoja,
 • obvladujejo temeljno strokovno terminologijo, znajo uporabljati različne strokovne vire in informacijske tehnologije,
 • razvijajo čut za opazovanje, estetiko, oblikovno, barvno in prostorsko harmonijo, kreativno mišljenje, ročne spretnosti in prostorsko predstavo,
 • pridobivajo smisel za natančnost, doslednost in pravočasnost,
 • poznajo vse faze od načrtovanja do realizacije izdelka ali kolekcije,
 • izdelujejo oblačila,
 • razvijajo podjetniško miselnost,
 • razvijajo sposobnosti in spretnosti za organiziranje ekonomičnega poslovanja, vodenje skupine, uspešno komuniciranje, reševanje problemov in motiviranje sodelavcev,
 • uporabljajo zaščitna sredstva, poznajo pravila varnega dela in razvijajo odnos do zdravja,
 • se zavedajo pomena čistega in zdravega okolja,
 • pridobivajo pozitiven odnos do poklica.

Predmetnik za program ustvarjalec/ustvarjalka modnih oblačil.

Možnosti nadaljevanja izobraževanja: Po uspešnem zaključku izobraževanja se lahko zaposlite ali nadaljujete šolanje na višješolskih ali visokošolskih študijskih programih, pa tudi na določenih univerzitetnih študijskih programih, če poleg poklicne mature opravite še določen peti predmet splošne mature.


Povezave: