Katalog interesnih dejavnosti 2020/21- prosta izbira

Ime in priimek učitelja/mentorja

IND

Opis dejavnosti

PAVEL BRECL

RAČUNALNIŠKI KROŽEK

Vsebine bomo prilagodil interesom udeležencev. Znanje in izkušnje bodo dijaki pridobivali predvsem z reševanjem konkretnih problemov, ki jih imajo na področju uporabe računalniške tehnologije.

PETER JOVANOVIČ

OGLED ŠPORTNIH DOGODKOV, TEKEM

Z dijaki si bomo ogledali tekme  članskega državnega prvenstva v ekipnih športih (košarka …).

PETER JOVANOVIĆ

DELO V DIJAŠKI SKUPNOSTI ŠOLE

Dijaki po navodilih mentorja opravljajo zadolžitve v dijaški skupnosti – administrativna, organizacijska in fizična dela.

MOJCA BOBEK

SMUČANJE IN DESKANJE NA SNEGU

Z dijaki se bomo podali na prosto dnevno smuko na Roglo.

MIHAEL CAFUTA

ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA

 

ŠPORTNE AKTIVNOSTI

Za potrebe šolske reprezentance po posameznih športih, izbor in aktivna udeležba na treningih in tekmah.

Pohodi, med razredna tekmovanja.

ALEŠ KOS,
PETER PEŠEC,
SEBASTJAN ANDREJC

GORSKO KOLESARSTVO

Dijaki se spoznajo s potrebno opremo za gorsko kolesarstvo, tehniko vožnje, vzdrževanjem gorskega kolesa. Prav tako se odpravimo z ustrezno opremo na MTB vožnjo po bližnjih poteh.

ALEŠ KOS,
PETER PEŠEC

POHODNIŠTVO

 

IKA DRAME

JUMBO PLAKAT

Poslikali bomo velik oglasno/plakatni pano, na  katerem bomo predstavili našo šolo in naše videnje določene aktualne tematike. Poslikava poteka vsako leto v sodelovanju z Mestno občino Celje, saj so plakatni panoji predstavljeni na vidnih vpadnicah v Celje, ob počastitvi občinskega praznika.

META HOJNIK-VERDEV

Sodelovanje na kulturnih prireditvah širše in lokalne skupnosti


EVROPA V ŠOLI

 

 

ŽIVIM S KNJIGO

 

Sodelovali bomo s točko kulturnega programa na prireditvah v okviru JSKD in KS/MČ.

 

 

Sodelovali bomo z Zvezo prijateljev mladine v okviru natečaja Evropa v šoli z literarnimi prispevki.

 

Dijaki in dijakinje bodo med šolskim letom prebrali določena literarna besedila. Ob koncu šolskega leta bomo z okroglo mizo zaključili in zaokrožili celoletno delo. Povabili bomo tudi goste, ki bodo popestrili naš zaključek.

MOJCA PRISTOVNIK

ŽIVIM S KNJIGO

Dijaki in dijakinje bodo med šolskim letom prebrali določena literarna besedila. Ob koncu šolskega leta bomo z okroglo mizo zaključili in zaokrožili celoletno delo. Povabili bomo tudi goste, ki bodo popestrili naš zaključek.

ALEKSANDRA URŠIČ

CANKARJEVO PRIZNANJE

 

 

ŽIVIM S KNJIGO

 

 

HAIKU

Dijakinje in dijaki se bodo seznanili s sodobno slovensko literaturo in se pripravljali na šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje, ki bo 12. 12. 2017. Naslov letošnjega tekmovanja je ČUDEŽNE BESEDE.

Dijaki in dijakinje bodo med šolskim letom prebrali določena literarna besedila. Ob koncu šolskega leta bomo z okroglo mizo zaključili in zaokrožili celoletno delo. Povabili bomo tudi goste, ki bodo popestrili naš zaključek.

Dijaki in dijakinje bodo spoznali japonsko pesniško obliko in sodelovali na srednješolskem natečaju.

LUCIJA ŠOLINC OVTAR

ŽIVIM S KNJIGO

 

 

ŠOLSKA SPLETNA SICIALNA OMREŽJA

Dijaki in dijakinje bodo med šolskim letom prebrali določena literarna besedila. Ob koncu šolskega leta bomo z okroglo mizo zaključili in zaokrožili celoletno delo. Povabili bomo tudi goste, ki bodo popestrili naš zaključek.

Dijaki bodo sodelovali s svojimi prispevki iz različnih področij (frizerstvo, avtomobilizem, logistika, tekstil, ples, fotografija, glasba, likovna in literarna besedila …) in soustvarjali šolska spletna socialna omrežja.

LUCIJA KOŽELJ,
ANDREJA KOGOVŠEK,
MAŠA JURGELJ,
LAVRA VRANC

MANEKENSKA VZGOJA

 

Manekenska vzgoja bo potekala skozi celotno šolsko leto, od septembra do junija. Vadili bomo manekensko držo, hojo, se pripravljali na modno revijo in različne družabne dogodke, katerih sestavni del bo modna revija.

ANDREJA KOGOVŠEK,
MILENA POGLAJEN,
LUCIJA KOŽELJ,
ŽAN ŽLEBNIK,
BRIGITA NOVAČAN,
JASMINA PERE,
LAVRA VRANC

MODNI NAVDIHI, FRIZERJI IN MODA
(javne prireditve)

Dijake bodo določile učiteljice prakse.

GERHARD KLADNIK

BARVANJE KAROSERIJSKIH DELOV

Dijaki bodo opravili postopek barvanja različnih karoserijskih delov.

ALEŠ KOS

PREDSTAVITVE DIJAKOV NA OSNOVNIH ŠOLAH

Promocijska dejavnost dijakov na osnovnih šolah za osnovnošolce 8. in 9. razredov.

BOŠTJAN KOLBIČ

NAČRT IN IZDELAVA POHIŠTVA

Člani tega krožka se bodo seznanili z  računalniškim programom  za načrtovanje posameznega  kosa pohištva. Na osnovi  načrta si bodo znali izdelati tudi  pohištvo.               

MATIC TURNŠEK,
ZORAN JAZBINŠEK

VGRADNJA DODATNE OPREME V VOZILO

Raziskovalna dejavnost.

NIK PIŠOTEK

VOŽNJA Z GOKARDI

Dijaki bodo obiskali KARTING center Celje.

ROMAN KRAJNC       

RAZISKOVALNO DELO

 

 

 

VARNOST CESTNEGA PROMETA

 

 

Področja raziskovanja so zelo različna. Učitelji mentorji bomo vzbujali med mladimi zanimanje za raziskovalno delo. Mlade raziskovalce bomo izobraževali in vzgajali ter jih povezovali s poklicnimi raziskovalci v podjetjih in ustanovah.

 

Vsebine VCP vključujejo vzgojo in učenje o ravnanju udeležencev v cestnem prometu. Vsebina je razdeljena na sklope: prometna zakonodaja, cestnoprometna oprema in ravnanje udeležencev v cestnem prometu. Poudarek bo na humanem in kulturnem ravnanju udeležencev v prometu.

VERONIKA KOKOT.
JELKA REBOV

ROČNA DELA

Za vsako dekle je znanje ročnih del neprecenljiva vrednost. Dekleta pridobijo čut za lepoto, pridnost, srčnost, ljubezen do reda, varčnost in potrpljenje, kar je lepota in odlika vsake ženske. Spoznale bodo različne tehnike ročnih del.

BOŽA SIMŠIČ,
MAŠA JURGELJ

SODELOVANJE NA MODNIH DOGODKIH

Dijaki se bodo seznanili s potekom modnih revij in ostalih dogodkov v šoli in zunaj šole, kot so: Modni navdihi, MOS, Informativni dan, Srečanje OTF, Nariši obleko …

Dejavnost je namenjena dijakom programa Ustvarjalec modnih oblačil.

MELANIJA DOBRINIČ

DOMISELNA DARILA IZ NARAVE

 

Majhna, včasih nepričakovana darila pogosto prinesejo največje veselje. Z doma narejenimi darilci boste razveselili vsakogar. Zelišča in začimbe ne uporabljamo le kot začimbo ali za kuhanje čaja. Svež, dišeč šopek so bohoti na mizi, posušeni cvetovi v blazinici prinašajo spanec, dobrodošel je tudi v kopalnici. Naredili bomo nekaj darilc za vaše naj bližnje  in prijatelje.

MARIJA PINTAR

MÜNCHEN SKOZI PRIRMO MODE IN ZGODOVINE

Dvodnevno potepanje po Münchenu in južni Bavarski. Vključuje ogled nekaterih znamenitosti mesta ter priznane Deutsche Meisterschule für Mode München Fachschule für Modellistik in tehničnega muzeja v Münchenu .
Naslednji dan nas bo pot popeljala v pravljične gradove Ludvika II. Bavarskega.

MATEJA LOGAR

MODNO SKICIRANJE

Risali bomo človeško telo. Spoznavali različne tehnike risanja. Razmišljali o estetiki in njeni uporabi v oblačilih. Izdelali bomo različne modne skice.

VALENTINA PINTAR

OSNOVE KLEKLANJA

Čipka postaja zopet aktualna modna zapoved tudi pri mladih. Kot modni dodatek ali kot samostojni izdelek. Naučili se bomo osnov prepletanja bombažnih niti v IDRIJSKI RIS, kar je dobra osnova za vsak zahtevnejši čipkasti vzorec.

Aktivnost bo potekala v šolskih prostorih, za material in potrebne rekvizite bo poskrbljeno. Ure namenjene osnovam, bi realizirali predvidoma do zimskih počitnic.

IGOR LUPŠE

JADRANJE – ŠPORTNI VIKEND NA MORJU

Najboljši dijaki šole se bodo popeljali z jadrnico na potep po slovenski obali.

V neposrednem stiku z naravo bodo dijaki preživeli vikend na slovenski obali.

MATEJ OZEBEK

MOJ STROJ

Dijaki obnavljajo, prenavljajo, renovirajo in frizirajo razne stroje. Delo se izvaja samostojno v šolski ali domači delavnici s podporo mentorja in se zaključi s predstavitvijo.

SAŠA LEŠNIK KRIŽNIK

(P)OSTANIMO LEPI IN MLADI      (izdelava kozmetičnih izdelkov)

Dijaki bodo izdelali naravne kozmetične pripravke in spoznali zdravilne učinkovine zdravilnih zelišč.

 

NEVENKA ŠTOR

VZGOJA IN NEGA PSA

Interesna dejavnost Vzgoja in nega psa je namenjena vsem ljubiteljem psov. Vendar je zaželeno, da imate svojega psa.

Spoznali boste različne pasme psov, kinološke discipline, najpogostejše bolezni in poškodbe psov, nego ter načine odprave neželenih vedenj. Če boste izrazili interes, si lahko ogledamo kakšno od tekem kinoloških disciplin: poslušnost, agility, rally obidience, delo z nosom, metanje frizbija, reševanje pogrešanih oseb, B-BH…

MATEJA SKALE KOS

 

MATEJA SKALE KOS,
SAŠA LEŠNIK KRIŽNIK,
ŽIVA GROBELŠEK

 

 

EKOKROŽEK

 

EKOŠOLA

 

 

 

Člani ekokrožka bodo tematsko urejali ekokotiček z obeleževanjem svetovnih dni in aktualnih ekonovic.

Naloge Ekošole so:

 • razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov;
 • celostni pristop vzgoje in izobraževanja k učinkoviti rabi energije;
 • izvajanje projektov Ekošole;
 • voden tematski sklop;
 • zbiranje odpadnih tonerjev, kartuš in baterij.

ŽIVA GROBELŠEK

UREJANJE OKOLICE ŠOLE

Dijaki bodo razmišljali o možnostih, ki jih lahko uvedemo na šoli, da zmanjšamo odpadke, ter jih skušali realizirati. Poskrbeli bodo tudi za okolico šole, ter se ukvarjali z recikliranjem.

PETER PEŠEC,
MELITA JELENKO,
DANICA KOZEL

MATEMATIČNA TEKMOVANJA

Dijaki se bodo pripravili  na matematična tekmovanja Evropski matematični kenguru in državno tekmovanje iz matematike.

VALENTIN PUNČOH,

PETRA SELIČ         

 

 

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA

 


T
EKMOVANJE IZ ZNANJA NEMŠČINE

Dijaki bodo morali prebrati dve krajši  literarni deli, v mesecu marcu pa bodo pisali preverjanje, s katerim bodo pokazali svoje poznavanje vsebine prebranih knjig. Bralne značke se bodo lahko udeležili dijaki vseh letnikov, ki relativno dobro razumejo nemško.

To tekmovanje bo namenjeno 2. in 3. letnikom vseh izobraževalnih programov. Lahko se ga udeležijo vsi dijaki, ki relativno dobro obvladajo nemški jezik, saj je na tekmovanju potrebno dokazati dobro poznavanje nemščine. Najboljši dijak na šolskem tekmovanju se udeleži državnega tekmovanja iz nemščine.

ROSANA JORDAN

RDEČI KRIŽ

V okviru dejavnosti Rdečega križa v našem zavodu bomo uresničevali predvsem programe socialno-zdravstvene narave. Dijake bomo spodbujali k temu, da si bodo sami pomagali iz težav in da bodo pomagali tudi drugim. V projektu Dan odprtih vrat transfuzijskega oddelka Bolnišnice Celje pa bodo poslušali predavanja, ki bodo vključevala naslednje teme: pomen in potrebe krvodajalstva, darovanje človeških organov in zaščita oziroma preventivni ukrepi pred AIDS-om. V svojem domačem kraju bodo dijaki poskušali nuditi pomoč ostarelim, na šoli pa skrbeli za sprotno dopolnjevanje sanitetnega materiala v omaricah prve pomoči.

NIVES GRČAR 

ŠOLSKI RADIO

S pomočjo šolskega radia bomo dijake in učitelje seznanjali s šolskimi novicami, obeležili razne kulturne, zgodovinske in druge dogodke ter zabavali. Člani šolskega radia bodo sodelovali tudi kot voditelji na šolskih prireditvah.

DARJA REBEVŠEK,
ROSANA JORDAN,
NIVES GRČAR

BRALNA ZNAČKA BOOKWORMS

 

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ
ZNANJA ANGLEŠČINE

Tudi v letošnjem šolskem letu se bodo dijaki naše šole udeležili bralnega tekmovanja iz angleškega jezika. Dijaki tega tekmovanja bodo prebrali angleške knjige različnih žanrov in zahtevnosti. Tekmovanje bo potekalo v marcu 2021.

Dijaki, ki se bodo uvrstili na državno tekmovanje iz angleščine, bodo dobili potrdilo o  opravljenih interesnih dejavnostih.

PETRA SELIČ 

STROKOVNA EKSKURZIJA V
CELOVEC

Že osemnajsto leto bomo v predbožičnem času organizirali ekskurzijo v Avstrijo, tokrat na predbožični Celovec (5. 12. 2020). Ekskurzija bo trajala en dan. Primerna je za vse dijake
šole. Predvidena cena je cca 50 evrov.

PETRA SELIČ

STROKOVNA EKSKURZIJA PO
ITALIJI IN GARDALAND

Kot je na naši šoli že tradicija, bomo tudi letos ponudili tridnevno ekskurzijo po Italiji (Verona, Gardaland in Benetke). Ekskurzija bo predvidoma izvedena spomladi 2021.

ROSANA JORDAN

ORGANIZACIJA PREDAVANJ
IZ CPP

V okviru šole bodo dijaki imeli možnost obiskovanja predavanj iz cestno prometnih predpisov, ki so obvezna pri opravljanju pisnega dela vozniškega izpita B-kategorije.

DARJA REBEVŠEK

STROKOVNA EKSKURZIJA V
ŠPANIJO (BARCELONA)

GLEDALIŠKA SKUPINA

Letos bomo dijake popeljali na štiridnevno (3 nočitve) ekskurzijo po Španiji. Termin je predviden v marcu, cena za min. 30 udeležencev bo cca 490 evrov.

Priprava gledališke predstave za otroke zaposlenih ob novem letu.

IRENA VUK

HUMANITARNE DEJAVNOSTI

Spoštljiv odnos do sočloveka je temeljno poslanstvo vseh nas, ki živimo na tem lepem planetu. Še posebej želimo biti pozorni do ljudi, ki živijo na obrobju družbe.

Ta odnos želimo privzgojiti našim dijakom z lastnim vzgledom, preko različnih predmetov in interesnih dejavnosti.

BOŽIDAR ŽIBRET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOŽIDAR ŽIBRET
IRENA VUK

FOTOGRAFSKI KROŽEK

Naloge krožka:

 • fotografiranje ter uporaba modernih pripomočkov v smislu programov in opreme;
 • fotografiranje dejavnosti na šoli ob prireditvah in prazničnih dneh;
 • ureditev oglasne deske za potrebe foto krožka.

STROKOVNA EKSKURZIJA V TOVARNO BMW (Nemčija)

9. in 10. 10. 2020

 

Ogledali si bomo tovarno BMW in mesto München.

Cilji:

 • spoznavanje tovarne, montaže, logističnih procesov v proizvodnji in pripravi dela;
 • spoznavanje geografskih in zgodovinskih značilnosti Nemčije;
 • izboljšanje jezikovne kompetence.

STROKOVNA EKSKURZIJA V TOVARNO FERRARI (Italija)

23. in 24. 4. 2021

Cilji:

 • spoznavanje tovarne, montaže, logističnih procesov v proizvodnji in pripravi dela;
 • spoznavanje geografskih in zgodovinskih značilnosti Italije;
 • izboljšanje strpnosti do drugih narodov in veroizpovedi.
 • ogled zabaviščnega parka Mirabilandija.

GEOGRAFSKA-ZGODOVINSKA EKSKURZIJA na Poljsko
17. 12. – 20. 12. 2020

ALI

STROKOVNA EKSKURZIJA V KTM – SALZBURG (Avstrija)
18. 12. 2020

Cilji:

 • spoznavanje geografskih in zgodovinskih značilnosti južne Poljske;
 • ogled mesta Krakow, rudnika soli Wieliczka in koncentracijskega taborišča Auschwitz;
 • izboljšanje strpnosti do drugih narodov in veroizpovedi.

 

Cilji:

 • spoznavanje tovarne, montaže, logističnih procesov v proizvodnji in pripravi dela;
 • spoznavanje geografskih in zgodovinskih značilnosti Avstrije;
 • izboljšanje jezikovne kompetence.

LIDIJA BRVAR KOREN

PROSTOVOLJNO SOCIALNO DELO

S to dejavnostjo bodo dijaki lajšali življenjske stiske ljudi v svojem okolju, pridobivali in razvijali bodo etične ter socialne vrednote, usposabljali se bodo za reševanje življenjskih problemov.

JOŽICA ŠKORJA

KNJIŽNIČARSKI KROŽEK

Dijaki bodo lahko pobliže spoznali delo in dejavnosti, ki se odvijajo v šolski knjižnici. Pripravili bodo tematsko razstavo, pomagali pri pripravi prireditev ter sodelovali pri obdelavi knjižničnega gradiva in izposoji knjig.

DANICA KOZEL,
SAŠA LEŠNIK KRIŽNIK,
JOŽICA ŠKORJA

 

NOČ IMA SVOJO MOČ

Je noč v šoli drugačna kot je dan? Dijaki lahko preverijo 23. aprila! Prespijo v šoli, spoznavajo življenje nočnih živali  v laboratoriju ali na prostem, skupinsko kuhajo večerjo, se preizkusijo v nočnem kvizu, opazujejo celjsko nočno nebo s teleskopom, pred polnočnim kinom prebirajo odlomke iz knjige, po kateri je bil posnet film …

LUCIJA ZIDANSKI,
KSENJA ROŽANSKI FIDLER

CELJE S KOLESCEM

Dijaki se bodo vodeno peljali po mestnih ulicah Celja. Uporabili bodo sistem KOLESCE.

ANDREJA OCVIRK,
BOŠTJAN KOROŠEC,
TJAŠA VERDEV

 

MEŠANI PEVSKI ZBOR ŠOLSKEGA CENTRA CELJE

 

Stalne dejavnosti zbora bodo: izpopolnjevanje vokalne tehnike posameznikov in skupine, korepetiranje programa, oblikovanje zvoka zbora, priprava programa (za tekmovanja, samostojne koncerte, revije, priložnostne nastope) in nastopi.

Druge dejavnosti: avdicije za pridobitev novih pevcev (september), tridnevne intenzivne pevske vaje zunaj zavoda (oktober, marec), enodnevne intenzivne vaje pred tekmovanji in koncerti, božično-novoletni koncert in letni koncert v Narodnem domu. Zborovodkinja je Andreja Ocvirk, strokovno pomaga Boštjan Korošec, organizatorica zbora je Tjaša Verdev.

 

Seznam delodajalcev: 

https://sdl.sc-celje.si/informacije/pud/tekstil/ 

 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCIH (PUD) 

Dijaki  praktično usposabljanje pri delodajalcih (PUD)  opravljajo v raznih modnih ateljejih, šiviljskih delavnicah, popravljalnicah oblačil in pralnicah. Dijaki  na PUD-u pridobijo praktične izkušnje v neposrednem delovnem okolju. Za nadaljnje delo in življenje je zelo pomembno razvijanje veščin in kompetenc, ne le poklicnih, temveč tudi socialnih, ki jih dijaki ne morejo razviti v razredu, temveč le pri odnosu s sodelavci, z nadrejenimi in z delom v realnem delovnem okolju. 

 

Dijaki opravljajo PUD v svojem domačem kraju ali v Celju. 

 

Vse dijake, ki so na PUD-u pri delodajalcih obišče koordinator in jim pomaga reševati morebitne težave. 

Z delodajalci lepo sodelujemo, ker pa so to majhne delavnice, termin izvajanja prakse velikokrat prilagodimo potrebi delodajalca glede na njihovo časovno obremenitev. 

 

Program  letnik  Število ur 
PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ  NPI  1. letnik  2 tedna/ 76 ur 
2. letnik  2 tedna/ 76 ur 

 

 

 

Seznam delodajalcev: 

https://sdl.sc-celje.si/informacije/pud/tekstil/ 

 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCIH ( PUD ) 

Dijaki  praktično usposabljanje pri delodajalcih (PUD)  opravljajo v raznih modnih ateljejih, šiviljskih delavnicah, popravljalnicah oblačil in gledališču. Dijaki  na PUD-u pridobijo praktične izkušnje v neposrednem delovnem okolju. Za nadaljnje delo in življenje je zelo pomembno razvijanje veščin in kompetenc, ne le poklicnih, temveč tudi socialnih, ki jih dijaki ne morejo razviti v razredu, temveč le pri odnosu s sodelavci, z nadrejenimi in z delom v realnem delovnem okolju. 

 

Dijaki opravljajo PUD v svojem domačem kraju ali v Celju. 

 

Vse dijake, ki so na PUD-u pri delodajalcih, obišče koordinator in jim pomaga reševati morebitne težave. 

Z delodajalci lepo sodelujemo, ker pa so to majhne delavnice,  termin izvajanja prakse velikokrat prilagodimo potrebi delodajalca glede na njihovo časovno obremenitev. 

 

Program  letnik  Število ur 
USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL PTI  1.  letnik  2 tedna/ 76 ur 

 

 

Seznam delodajalcev: 

https://sdl.sc-celje.si/informacije/pud/tekstil/ 

 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCIH (PUD) 

Dijaki  praktično usposabljanje pri delodajalcih (PUD)  opravljajo v raznih modnih ateljejih, šiviljskih delavnicah, popravljalnicah oblačil in gledališču. Dijaki  na PUD-u pridobijo praktične izkušnje v neposrednem delovnem okolju. Za nadaljnje delo in življenje je zelo pomembno razvijanje veščin in kompetenc, ne le poklicnih, temveč tudi socialnih, ki jih dijaki ne morejo razviti v razredu, temveč le pri odnosu s sodelavci, z nadrejenimi in z delom v realnem delovnem okolju. 

 

Dijaki opravljajo PUD v svojem domačem kraju ali v Celju. 

 

Vse dijake, ki so na PUD-u pri delodajalcih, obišče koordinator in jim pomaga reševati morebitne težave. 

Z delodajalci lepo sodelujemo, ker pa so to majhne delavnice,  termin izvajanja prakse velikokrat prilagodimo potrebi delodajalca glede na njihovo časovno obremenitev. 

 

Program  letnik  Število ur 
USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL SSI  2. letnik  2 tedna/ 76 ur 
3. letnik  2 tedna/ 76 ur 

 

 

 

1. Kaj pomeni izraz PUD? 

Praktično usposabljanje z delom (PUD) je kombinacija dela in izobraževanja. Poteka pri delodajalcu (avtoservisu, v avtokleparski delavnici). Je obvezni del šolskega programa in ocenjen, izobraževanje opravljate v avtoservisu pod vodstvom mentorja, še vedno pa ste dijak šole. 

 

2. Kakšen je namen praktičnega izobraževanja z delom (PUD)? 

V avtoservisnih, avtokleparskih delavnicah:  

 • pridobivate praktične izkušnje; 
 • nadgrajujete v šoli pridobljena znanja; 
 • razvijate spretnosti ter kompetence poklica; 
 • spoznavate nove učne situacije in tehnološke procese; 
 • spoznavate nova delovna sredstva, naprave, pripomočke, materiale; 
 • učite se sodelovanja in timskega dela ter komunikacije in nastopa pred strankami. 

 

3. Koliko tednov PUD moram opraviti v 1. letniku AVTOSERVISERJA in AVTOKAROSERISTA? 

3 tedne, natančneje 114 ur. 

 

4. Koliko tednov PUD moram opraviti v 2. letniku AVTOSERVISERJA in AVTOKAROSERISTA? 

3 tedne, natančneje 114 ur. 

 

5. Koliko tednov PUD moram opraviti v 3. letniku AVTOSERVISERJA in AVTOKAROSERISTA? 

18 tednov, pol šolskega leta, natančneje 684 ur. 

 

6. Kaj pomeni izraz učno mesto? 

Osnova za praktično izobraževanje z delom (PUD) je pridobitev učnega mesta v avtoservisni delavnici. Naloga je prepuščena vam, dijaki sami vzpostavite stik z izbranim delodajalcem. Izbira delodajalca vam je popolnoma prepuščena. 

 

7. Kako izberem delodajalca? 

Najbolje je izbrati delodajalca v domačem kraju, vsekakor pa lahko izberete delodajalca tudi izven domačega kraja. Pazite na ponudbo javnega prevoza do delovnega mesta. 

 

8. Kje najdem podatke o delodajalcih? 

Na spletnih straneh šole so objavljeni servisi po abecednem redu krajev v Savinjski regiji in nekaj servisov zunaj tega območja. 

https://sdl.sc-celje.si/vsebina/nalozeno/2020/12/delodajalci-avt-dec-2020.pdf 

 

9. Kaj naredim, če delodajalca oz. učnega mesta ne najdem? 

V takšnem primeru se pogovorite z organizatorjem PUD na šoli, ki vam bo pomagal pri pridobitvi učnega mesta. 

 

10. Kaj potrebujem za obisk delodajalca? 

Organizator PUD na šoli vam bo predal dokument NAJAVA UČNEGA MESTA ZA PUD, ki ga boste delno sami izpolnili. Na razgovoru za pridobitev učnega mesta pri izbranem delodajalcu boste najavo dali v podpis in izpolnitev. Ta bo dokaz, da imate učno mesto za PUD. Vrnete jo organizatorju PUD, ki bo pripravil kolektivno ali individualno pogodbo. 

NAJAVAhttps://sdl.sc-celje.si/informacije/pud/avtostroka/obrazci-avs/ 

 

11. Kdaj v šolskem letu bom opravljal PUD? 

Ob začetku šolskega leta (1. september 2021) bo že pripravljen izvedbeni načrt PUD, ki bo takoj objavljen na spletnih straneh šole. Za prvi letnik programov AVTOSERVISER in AVTOKAROSERIST je 3-tedenski PUD predviden šele v mesecih marcu, aprilu ali maju 2022 (npr. za šolsko leto 2021/22). Časa za pridobitev učnega mesta bo dovolj. 

 

12. Kakšne so dolžnosti dijaka na PUD? 

 • Redno izpolnjevati učne obveznosti;  
 • si zagotoviti delovno obleko in ustrezno obutev; 
 • se pri usposabljanju ravnati po navodilih delodajalca in v skladu s pravilnikom o šolskem redu; 
 • delodajalca najpozneje v 24 urah obvestiti o vzroku svoje odsotnosti z učnega mesta; 
 • se ravnati po predpisih o varnosti in zdravju pri delu; 
 • sproti voditi predpisano dokumentacijo (poročilo oziroma dnevnik praktičnega izobraževanja). 

 

13. Kakšne so obveznosti delodajalca do dijaka na PUD po kolektivni učni pogodbi? 

 • Dijak je v času PUD zavarovan za primer poškodbe pri delu in poklicno bolezen, za čas PUD ga zavaruje delodajalec.  
 • Dijak je upravičen do malice.  
 • Delavnica (učno mesto) mora biti verificirano.  
 • Dijak mora biti prvi dan seznanjen z varstvom pri delu za učno mesto, kjer bo opravljal PUD (odgovoren delodajalec). 
 • Izplačilo nagrade po Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo (če tako presodi delodajalec). 

 

14. Kaj je to kolektivna učna pogodba? 

Šola in delodajalec (vaš izbran avtoservis) skleneta kolektivno pogodbo, na osnovi katere ste dijaki napoteni na praktično usposabljanje z delom (PUD). 

 

15. Kaj določa kolektivna učna pogodba? 

Kolektivna učna pogodba določa obveznosti in pravice dijakov na učnem mestu pri delodajalcu, obveznosti in dolžnosti delodajalca do šole in dijaka, ki opravlja PUD ter obveznosti šole do dijakov in delodajalca v času PUD. O natančni vsebini pogodbe boste poučeni v času šolanja. 

 

16. Kaj je to individualna učna pogodba? 

Individualna učna pogodba je pogodba, ki jo delodajalec sklene neposredno z dijakom pri praktičnem izobraževanju in določa pravice in obveznosti dijaka in delodajalca v času praktičnega izobraževanja dijaka pri delodajalcu. Sklenjena je med delodajalcem, starši in izbrano zbornico – Obrtna zbornica Slovenije ali Gospodarska zbornica Slovenije. Praviloma je sklenjena za 3 šolska leta od 1. septembra 1. letnika do 31. avgusta zaključnega letnika.  

 

17. Kakšna je razlika med individualno učno pogodbo in kolektivno učno pogodbo? 

Dijaki, ki imajo sklenjeno individualno učno pogodbo, opravljajo PUD (912 ur) in vse ure praktičnega pouka (653 ur) med šolskim letom dvakrat tedensko (2. letnik in 3.letnik) pri delodajalcu. V 1. letniku dijaki z individualno učno pogodbo ne opravljajo praktičnega pouka enkrat tedensko med šolskim letom pri delodajalcu, ampak v šoli 

Dijaki, ki imajo organiziran PUD po kolektivni pogodbi, pa opravljajo 3 tedne PUD v 1. letniku, enako v 2. letniku in 18 tednov v 3. letniku pri delodajalcu (912 ur), ves praktični pouk vsa 3 leta pa v šoli (884 ur). 

 

18. Kje najdem izvod individualne učne pogodbe? 

Izvod pogodbe Gospodarske zbornice Slovenije lahko najdeš na povezavi:  

https://www.gzs.si/skupne_naloge/izobrazevanje/vsebina/Javna-pooblastila/U%C4%8Dna-pogodba 

Izvod pogodbe Obrtne zbornice Slovenije in informacije o sklenitvi učne pogodbe pa na povezavi: 

https://www.ozs.si/javna-pooblastila/izobrazevanja/poklicno-izobrazevanje/vloge-in-obrazci 

 

 

1. Kaj pomeni izraz PUD? 

Praktično usposabljanje z delom (PUD) je kombinacija dela in izobraževanja. Poteka pri delodajalcu (različna podjetja). Je obvezni del šolskega programa, ocenjen, izobraževanje opravljate v podjetju pod vodstvom mentorja, še vedno pa ste dijak šole. 

 

2. Kakšen je namen praktičnega izobraževanja z delom (PUD)? 

V podjetjih 

 • pridobivate praktične izkušnje s področja logistike; 
 • nadgrajujete v šoli pridobljena znanja; 
 • razvijate spretnosti ter kompetence poklica; 
 • spoznavate nove učne situacije in tehnološke procese; 
 • spoznavate nova delovna sredstva, naprave, pripomočke, materiale; 
 • učite se sodelovanja in timskega dela ter komunikacije in nastopa pred strankami. 

 

3. Koliko tednov PUD moram opraviti? 

 1. letnik 2 tedna, natančneje76 ur
 2. letnik 2 tedna, natančneje 76 ur

 

4. Kaj pomeni izraz učno mesto? 

Osnova za praktično izobraževanje z delom (PUD) je pridobitev učnega mesta v podjetju. Naloga je prepuščena vam, dijaki sami vzpostavite stik z izbranim delodajalcem. Izbira delodajalca vam je popolnoma prepuščena. 

 

5. Kako izberem delodajalca? 

Najbolje je izbrati delodajalca v domačem kraju, vsekakor pa lahko izberete delodajalca tudi izven domačega kraja. Pazite na ponudbo javnega prevoza do delovnega mesta. 

 

6. Kje najdem podatke o delodajalcih? 

Na spletnih straneh šole so objavljeni delodajalci po abecednem redu krajev v Savinjski regiji in nekaj delodajalcev zunaj tega območja. 

https://sdl.sc-celje.si/vsebina/nalozeno/2017/12/delodajalci-log.pdf 

 

7. Kaj naredim, če delodajalca oz. učnega mesta ne najdem? 

V takšnem primeru se pogovorite z organizatorjem PUD na šoli, ki vam bo pomagal pri pridobitvi učnega mesta. 

 

8. Kaj potrebujem za obisk delodajalca? 

Organizator PUD na šoli vam bo predal dokument NAJAVA UČNEGA MESTA za PUD, ki ga boste delno sami izpolnili. Na razgovoru za pridobitev učnega mesta pri izbranem delodajalcu boste najavo dali v podpis in izpolnitev. Ta najava bo dokaz, da imate učno mesto za PUD. Vrnete jo organizatorju PUD, ki bo pripravil kolektivno pogodbo z delodajalcem. 

NAJAVA 

 

9. Kdaj v šolskem letu bom opravljal PUD? 

Ob začetku šolskega leta (1. september 2021) bo že pripravljen izvedbeni načrt PUD, ki bo takoj objavljen na spletnih straneh šole. Za drugi letnik programa logistični tehnik je 2-tedenski PUD predviden šele v mesecu novembru (npr. za šolsko leto 2021/22). Časa za pridobitev učnega mesta bo dovolj. 

 

10. Kakšne so dolžnosti dijaka na PUD? 

 • Redno izpolnjevati učne obveznosti,  
 • si zagotoviti delovno obleko in ustrezno obutev; 
 • se pri usposabljanju ravnati po navodilih delodajalca in v skladu s pravilnikom o šolskem redu; 
 • delodajalca najpozneje v 24 urah obvestiti o vzroku svoje odsotnosti z učnega mesta; 
 • se ravnati po predpisih o varnosti in zdravju pri delu; 
 • sproti voditi predpisano dokumentacijo (poročilo oziroma dnevnik praktičnega izobraževanja). 

 

11. Kakšne so obveznosti delodajalca do dijaka na PUD po kolektivni učni pogodbi? 

 • Dijak je v času PUD zavarovan za primer poškodbe pri delu in poklicno bolezen, za čas PUD ga zavaruje delodajalec.  
 • Dijak je upravičen do malice.  
 • Dijak mora biti prvi dan seznanjen z varstvom pri delu za učno mesto, kjer bo opravljal PUD (odgovoren delodajalec). 

 

12. Kaj je to kolektivna učna pogodba? 

Šola in delodajalec (izbrano podjetje) skleneta kolektivno pogodbo, na osnovi katere ste dijaki napoteni na praktično usposabljanje z delom (PUD). 

 

13. Kaj določa kolektivna učna pogodba? 

Kolektivna učna pogodba določa obveznosti in pravice dijakov na učnem mestu pri delodajalcu, obveznosti in dolžnosti delodajalca do šole in dijaka, ki opravlja PUD ter obveznosti šole do dijakov in delodajalca v času PUD. O vsebini pogodbe boste poučeni v času šolanja. 

 

 

1. Kaj je praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (v nadaljevanju PUD)?

PUD je opravljanje prakse v frizerskih salonih, kamor odhajajo dijaki v vsakem letniku.  

 

2. Kaj potrebujem, da lahko grem na PUD k delodajalcu? 

Sklenjeno pogodbo z delodajalcem, ki je lahko: 

- kolektivna ali 

- individualna.

Opravljen izpit iz varstva pri delu, ki ga opraviš v šoli. 

 

3. Kdo sklene kolektivno učno pogodbo? 

Kolektivno učno pogodbo skleneta šola in delodajalec za eno šolsko leto, z možnostjo podaljšanja. Vso dokumentacijo uredimo v šoli. 

 

4. Kdo sklene individualno učno pogodbo? 

Individualno učno pogodbo sklenejo starši z delodajalcem za vsa tri leta izobraževanja. Dokumentacijo uredi delodajalec, ki jo tudi pošlje v register na Obrtno zbornico Slovenije. Ko je pogodba registrirana na OZS, jo le-ta posreduje staršem, obrtniku in šoli. 

 

5. Kakšna je razlika med kolektivno in individualno učno pogodbo? 

Individualna učna pogodba zagotavlja pridobivanje praktičnih znanj, spretnosti in veščin v drugem in tretjem letniku v celoti pri delodajalcu. Dijak ima v 2. letniku vmesni izpit iz praktičnih znanj in spretnosti, ki ga v celoti izvede Obrtna zbornica Slovenije pri delodajalcu. 

S kolektivno učno pogodbo dijak pridobiva praktična znanja, spretnosti in veščine vsa tri leta v šolskih delavnicah, hkrati pa opravi v vsakem letniku določeno število ur PUD-a pri delodajalcu. 

 

6. Kdo mi poišče učno mesto? 

Dijak si sam poišče učno mesto v frizerskem salonu, najbolje v domačem kraju, in z delodajalcem izpolni in potrdi najavo učnega mesta, ki jo posreduje šoli ob vpisu. 

 

7. Pri katerem delodajalcu sem lahko na usposabljanju? 

Usposabljanje ti lahko zagotovi delodajalec, ki ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj, opravljen mojstrski izpit ter pedagoško-andragoško izobrazbo. 

 

8. Ali obstaja kakšen seznam delodajalcev, pri katerih lahko opravljam PUD? 

Seveda. Informativni seznam delodajalcev najdeš na naši spletni strani (https://sdl.sc-celje.si/vsebina/nalozeno/2021/01/seznam-delodajalcev-frizer.pdf). Verjetno pa je lahko, glede na trenutne razmere, v seznamu tudi kakšna sprememba, o kateri nismo bili pravočasno obveščeni. 

 

9. Kaj potrebujem ob razgovoru z delodajalcem za učno mesto? 

Potrebuješ obrazec, ki ga najdeš tudi na naši spletni strani, to je  Najava učnega mesta (https://sdl.sc-celje.si/informacije/pud/frizer/obrazci-frz/ ). 

 

10. Koliko ur PUD-a v posameznem letniku moram opraviti pri delodajalcu? 

- 1. letnik -  3 tedne oz. 114 ur, 

- 2. letnik -  3 tedne oz. 114 ur, 

- 3. letnik - 18 tednov oz. 684 ur. 

 

11. Ali je opravljen PUD pogoj za napredovanje v višji letnik? 

Vsekakor. Vsako leto moraš poleg ostalih, s programom določenih obveznosti, opraviti tudi določeno število ur pri delodajalcu, da lahko napreduješ v višji letnik. 

 

12. Kakšne so obveznosti dijaka pri delodajalcu v času PUD-a 

O svojem delu pri delodajalcu izpolnjuje dokumentacijo: 

- dnevnik za PUD (https://sdl.sc-celje.si/informacije/pud/frizer/obrazci-frz/), ki ga ob koncu PUD-a pregleda in potrdi mentor v salonu (vsebuje navodila za izpolnjevanje, tedensko delovno poročilo – izpolni dijak, mnenje delodajalca in preglednico opravljenih ur - izpolni delodajalec) 

- dijak sam poskrbi za modele, ki jih potrebuje v  posameznem letniku, 

- dijak dosledno upošteva navodila delodajalca.  

  

13. Ali je opravljen PUD pogoj za pristop k zaključnemu izpitu? 

Dijak se lahko prijavi na zaključni izpit, ko opravi vse obveznosti za vsak letnik (pozitivno ocenjen iz vseh predmetov, modulov pri praksi in opravljeno praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu). 

 

14. Kdo na šoli skrbi za nemoten potek PUD-a in vsega, kar spada zraven? 

Organizatorica PUD-aga. Brigita NOVAČAN: 

☎️ 03 425 37 55   

GSM: 031 855 710 

✉️  brigita.novacan@sc-celje.si