Dežurstvo dijakov

 

DEŽURSTVO DIJAKOV V AVLI ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2020/21
Obdobje
Razred
Razrednik
September 1. 9. – 30. 9. 2020 1.B4 Meta HOJNIK VERDEV
Oktober 1. 10 – 24. 10. 2020 2.B4 Lucija ŠOLINC OVTAR
November 2. 11. – 30. 11. 2020 4.P1 Danica KOZEL
December 1. 12. – 24. 12. 2020 4.A1 Nives GRČAR
Januar 4. 1. – 31. 1. 2021 3.P1 Lucija ZIDANSKI
Februar 1. 2. – 26. 2. 2021 3.A1 Melanija DOBRINIČ
Marec 1. 3. – 31. 3. 2021 2.P1 Mojca BOBEK
April 1. 4. – 26. 4. 2021 2.A4 Peter JOVANOVIĆ
Maj 6. 5. – 31. 5. 2021 2.A1 Melita JELENKO
Junij 1. 6. – 17. 6. 2021 1.A4 Maša JURGELJ

Dolžnosti dežurnega dijaka:

  • prevzem mape dežurstva v tajništvu šole ob 7.10,
  • dežura od 7.10 do 13.20,
  • zapisuje, sprejema, informira, usmerja VSE obiskovalce šole v času dežurstva,
  • skrbi za red in čistočo v avli in na hodnikih šole,
  • v primeru problemov se obrne po pomoč na dežurnega učitelja (učitelj mu prvi dan dežurstva zjutraj dostavi svoj urnik in ga vloži v mapo);
  • opravlja druge naloge po navodilih dežurnega učitelja ali vodstva šole,
  • mapo dežurstva vrne dežurnemu učitelju.

Dežurni dijak mora v primeru prihoda zunanjih obiskovalcev nositi zaščitno masko in obvezno popisati to osebo.