INFORMACIJE O VPISU

 

VEČ O PRIJAVNO-VPISNEM POSTOPKU

 

1. Kako poteka postopek prijave za vpis na srednjo šolo? 

Prijavnovpisni postopek na srednjo šolo se pravzaprav prične že z informativnima dnevoma (12. in 13. 2. 2021).

Sledi mu oddaja prijave za vpis, ki ti jo praviloma pomaga izpolniti osnovnošolska svetovalna delavka. Prijava mora biti izpolnjena čitljivo in z vsemi zahtevanimi podatki. Vsak kandidat izpolni le eno prijavo za vpis, izjema so dijaki, ki se želijo vzporedno izobraževati.  

Prijavo je potrebno poslati na željeno srednjo šolo najkasneje do 2. 4. 2021. 

 

2. Ali oddana prijava že pomeni, da je kandidat vpisan? 

Ne, oddana prijava še ne zagotavlja vpisa na srednjo šolo. To je samo prijava za vpis.  

Vsak kandidat za vpis mora najprej zaključiti osnovno šolo, šolo s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom ali srednjo poklicno šolo, če se želi vpisati na višjo raven izobraževanja 

 

3. Kaj, če si potem, ko sem že oddal/a prijavo, premislim, in bi rajši oddal/a prijavo na drugo srednjo šolo? 

Vsekakor si lahko premislišPrijavo, ki si jo poslal/a na neko srednjo šolo, lahko preneseš na drugo šolo, vendar le od 8. 4. do 22. 4. 2021. Po tem datumu prenosi prijav ne bodo več mogoči.  

 

4. Kje in kdaj izvem, koliko kandidatov se je prijavilo na isti program kot jaz? 

To lahko izveš na internetni strani MIZŠ. Stanje prijav po srednjih šolah bo objavljeno 8. 4. 2021. 

Prav tako lahko pokličeš na srednjo šolo, kamor si oddal/a prijavo za vpis, in sicer svetovalno delavko, ki je odgovorna za vpis. Na naši šoli (Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko) je to ga. Tanja Gabršček (tanja.gabrscek@sc-celje.si, 03/428 22 17). 

 

5. Ali bom sprejet/a, če se bo na isti program kot jaz, prijavilo preveč kandidatov? 

To ti težko obljubimo. Vsekakor bo v tem primeru zate zelo pomemben učni uspeh pri obveznih predmetih od 7. do 9. razreda osnovne šole. Boljše kot bodo tvoje ocene, več možnosti bo za sprejem na program, kjer bo omejitev vpisa. Pomemben je tudi uspeh na NPZ. 

 

6. Kaj pomeni omejitev vpisa na določeni program? 

Če se na določeni program prijavi preveč kandidatov, kot nam jih dovoli sprejeti MIZŠ z Razpisom za vpis v srednje šole, izvedemo na srednji šoli omejitev vpisa, kar pomeni, da sprejmemo le dovoljeno število kandidatov z najboljšimi učnimi uspehi. 

Omejitev vpisa se izvede med 16. 6. in 30. 6. 2021, o natančnem postopku in potrebnih dokumentih za vpis so kandidati obveščeni s pošto na dom (do 27. 5. 2021). 

 

7. Zanima me, kako poteka vpisni postopek, če bo omejitev na kakšnem programu? 

Uf, to je pa malo bolj zapleteno! No, pravzaprav tudi ne! Če boš imel/a dovolj točk (seštevek ocen pri obveznih predmetih od 7. do 9. razreda OŠ in NPZ), se boš lahko med 16. 6. in 21. 6. 2021 (o natančnem datumu te obvesti srednja šola s pošto na dom) tudi vpisal/a in skrbi bo konec – 1. krog izbirnega postopka. 

Če pa bo tvoj uspeh preslab in seštevek ocen pri obveznih predmetih ne bo zadostoval za vpis v 1. krogu, se bo tvoj vpisni postopek nadaljeval v 2. krogu. Za vstop v 2. krog izbirnega postopka bo potrebno izpolniti obrazec, ki ga boš dobil/a na srednji šoli, kjer bo oddana tvoja prijava za vpis. V tabelo na obrazcu se lahko navede do 10 programov, ki imajo prav tako omejitev oziroma še imajo prosta mesta. Najbolje je, da na 1. mesto napišeš program, ki te najbolj zanima. Obrazec ti bo pomagala izpolniti svetovalna delavka na srednji šoli. Z oddajo tega obrazca se uvrstiš v 2. krog izbirnega postopka. Sprejet/a si na program, za katerega imaš dovolj točk in se nato v ta program tudi vpišeš. 

2. krog izbirnega postopka bo potekal takole:

– 21. 6. 2021 – objava rezultatov 1. kroga, 

– 24. 6. 2021 – prijava neizbranih v 1. krogu za 2. krog izbirnega postopka, 

– 29. 6. 2021 – objava rezultatov 2. kroga izbirnega postoka, 

– do 30. 6. 2021 vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu. 

 

8. Sem kandidat/ka za vpis s posebnimi potrebami. Kaj je zame pomembno ob vpisu v srednjo šolo? 

Če želiš prilagoditve izobraževanja uveljavljati tudi v srednji šoli, morajo starši pravočasno vložiti na Zavod za šolstvo RS vlogo za podaljšanje odločbe. Pri tem jim pomaga svetovalna služba na osnovni šoli. 

Vedeti moraš tudi, da kandidat s posebnimi potrebami, ki izpolnjuje vpisne pogoje za vpis v nek izobraževalni program, ne sodeluje v izbirnem postopku, če najkasneje dan pred začetkom izbirnega postopka na šolo predloži veljavno odločbo o usmeritvi v izbrani izobraževalni program in dosega najmanj 90% točk prvega ali drugega kroga izbirnega postopka.  

 

9. Katere dokumente potrebujem za vpis v srednjo šolo? 

O vseh dokumentih, ki jih bo srednja šola potrebovala od tebe za vpis, boš obveščen/a s pošto iz srednje šole. 

Vsekakor pa je najpomembnejši dokument za vpis v srednjo šolo zaključno spričevalo zaključnega razreda OŠ, če se vpisuješ v srednje poklicno, srednje strokovno ali gimnazijsko izobraževanje.  

V nižje poklicno izobraževanje se lahko vpiše, kdor je izpolnil osnovnošolsko obveznost in hkrati uspešno končal najmanj 7. razred devetletne osnovne šole ali kdor je uspešno končal osnovno šolo s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom. 

V program poklicno tehniškega izobraževanja se bodo lahko vpisali kandidati z uspešno zaključenim ustreznim programom poklicnega izobraževanja. Za to potrebujejo spričevala vseh treh letnikov in spričevalo o zaključnem izpitu. 

 

10. Želim se vpisati v program poklicno–tehniškega izobraževanja. Kateri datumi so pomembni zame? 

Pomembne datume za vpis najdeš na spodnji povezavi 

https://sdl.sc-celje.si/za-bodoce-dijake/vpis/rokovnik-za-vpis/    

 

11. Ali bom sprejet/a v program poklicno-tehniškega izobraževanja, če bo prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest? 

Tega ti ne moremo zagotoviti, saj bo v tem primeru vpis v omejeni program odvisen od tvojih ocen pri slovenščini, matematiki in splošnem učnem uspehu v vseh treh letnikih srednjega poklicnega izobraževanja šole ter od uspeha na zaključnem izpitu. Če bi imel/a pri omenjenih predmetih in zaključnem izpitu same petice, bi tako zbral/a 60 točk in v tem primeru je vpis zagotovljen. 

 

12. Na koga se lahko obrnem za informacije glede vpisa? 

Vse informacije dobiš pri ge. Tanji Gabršček, svetovalni delavki: 

☎️ 03 428 22 17   

✉️ tanja.gabrscek@sc-celje.si  

 

 

O ORGANIZACIJI POUKA, MALICI, KNJIŽNICI IN ŠE ČEM

 

1. Kdaj se pričenja pouk na šoli? 

Teoretični pouk se pričenja ob 8. uri, izjemoma tudi ob 7.10 in v celoti poteka v dopoldanskem času 

Dijaki imajo pred začetkom pouka in po pouku možnost uporabe šolske knjižnice, računalnikov z dostopom do interneta, telovadnice in šolskega igrišča. Šola je odprta od 6. ure dalje. 

Praktični pouk poteka dopoldan in popoldan. Praktični pouk avtoserviserviserjevavtokaroseristov in programov tekstila poteka v učnih delavnicah na Ljubljanski cesti 17, praktični pouk frizerjev pa v učnih delavnicah na Kosovelovi 12 

 

2. Ali moram imeti za praktični pouk posebna oblačila? 

Seveda. Vsi dijaki morajo imeti zaščitne delovne obleke in obutev. Frizerji in tekstilci kupijo zaščitna oblačila v šoli, avtoserviserji in avtokaroseristi pa v prosti prodaji v trgovinah. Primerno zaščitno obutev kupijo vsi dijaki v prosti prodaji. 

  

3. Ali za opravljanje prakse v šolskih delavnicah in pri delodajalcu potrebujem kakšna dokazila? 

Da, za opravljanje prakse v šolskih delavnicah in tudi za praktično usposabljanje pri delodajalcu potrebuješ opravljen izpit iz varstva pri delu, ki ga na začetku šolskega leta za vse dijake organizira šola. 

 

4. Ali na šoli deluje knjižnica? 

Dijakom sta na voljo dva oddelka knjižnice Šolskega centra Celje. Na naši šoli deluje oddelek Glazija, ki ga lahko obiščeš od 7. do 15. ure. Vedno torej, ko potrebuješ gradivo za domače branje, seminarsko nalogo ali prosti čas. Ali pa, ko potrebuješ kotiček zase in svoje dejavnosti. 😊 

         

Oddelek Lava na Šolskem centru Celje lahko obiščeš od 6.30 do 16. ure. Dijakom je na voljo veliko različnega gradiva ter prostora za delo in učenje. Več informacij o gradivu in dejavnostih dobiš na spletni strani knjižnice ali v kratkem posnetku. 

 

5. Obstaja seznam učbenikov, ki jih potrebujem za pouk? 

Seveda! Dijaki vseh letnikov in vseh programov si lahko za tekoče šolsko leto izposodite komplet učbenikov iz učbeniškega sklada. Komplet lahko naročiš ob vpisu v 1. letnik oz. ob koncu šolskega leta za prihodnje šolsko leto. 

Na spletni strani knjižnice Šolskega centra Celje so zbrani seznami kompletov učbenikov, cene in naročilnice za posamezne smeri vseh letnikov po posameznih šolah. Izposojevalnina znaša največ 1/3 maloprodajne cene vseh učbenikov v kompletu. Poravnati jo je treba do začetka razdeljevanja učbenikov s položnico, ki jo dijaki avgusta prejmete na dom. Ob koncu šolskega leta je treba učbenike iz učbeniškega sklada vrniti. 

 

6. Ali potrebujem za pouk poleg učbenikov iz učbeniškega sklada še kakšno drugo gradivo? 

Pravzaprav res! Na seznamu kompleta učbenikov iz učbeniškega sklada je zmeraj tudi seznam gradiv, ki jih morate dijaki kupiti sami. Poleg nekaterih delovnih zvezkov in učbenikov so to večinoma  interna gradiva, ki jih pripravljajo naši profesorji. Naročiš in prevzameš jih na začetku šolskega leta v šoli, pri posameznem predmetu. Seznam internih gradiv s cenami pa je tudi objavljen na spletni strani šole. 

 

7. Je na šoli organizirana malica za dijake?  

Za uspešno učenje je namreč zdravo in redno prehranjevanje še kako pomembno! Našim dijakom zato v dogovoru z Dijaškim domom in I. OŠ Celje omogočimo, da imajo malico v jedilnici Dijaškega doma (čez dvorišče šole na Ljubljanski cesti 17) ali pa v jedilnici I. OŠ Celje. Na I. OŠ Celje malicajo samo dijaki in dijakinje frizerske usmeritve v dneh, ko imajo praktični pouk na Kosovelovi 12, saj je jedilnica v neposredni bližini frizerskih delavnic. 

Dijaki, ki se ob vpisu prijavijo na prehrano, lahko za malico izbirajo med več vrstami obrokov: topli, hladni in vegetarijanski.V dogovoru in predložitvi zdravniških potrdil v kuhinjah zanje pripravljajo tudi dietne obroke.  

Trenutno je cena malice 2,42 EUR. Glede na višino povprečnega mesečnega  dohodka na družinskega člana, so lahko dijaki upravičeni do delne oziroma polne subvencije šolske malice. 

Da, vsekakor zelo priporočamo, da imajo dijaki v šoli toplo malico.  

Če te zanima v zvezi s prehrano še kaj več, klikni tukaj. 

 

8. Sem športnik/ca in v času šolanja bi želel/a imeti status? 

Vsi dijaki, ki se poleg šole ukvarjajo še kakšno dejavnostjo (šport, kultura), lahko zaprosijo za prilagoditev šolskih obveznosti na podlagi dokazil o tej aktivnosti. Na ta način pridobijo tako imenovani »status športnika, kulturnika«.  

 

9. Kje lahko dobim kakšne informacije v zvezi s štipendijami? 

Vse informacije v zvezi s štipendijami  (kadrovske, državne, Zoisove štipendije in štipendije za deficitarne poklice) dobiš tukaj.  

 

10. Ali mi bo omogočena pomoč pri plačilu kakšne nadstandardne dejavnosti, ki jo bo organizirala šola? 

Vsekakor. Na šoli imamo šolski sklad, katerega naloge so pomoč socialno šibkim dijakom, financiranje nadstandardnih dejavnosti, organizacija tekmovanj, spodbujanje dejavnosti dijakov  

 

11. Zaradi velike oddaljenosti mojega doma od šole me zanima, kje lahko dobim informacije o bivanju v Dijaškem domu Celje? 

Vse informacije o bivanju v Dijaškem in študentskem domu Celje lahko najdeš na njihovi spletni strani. Dijaški dom je v neposredni bližini naše šole na Ljubljanski cesti 17 (samo čez dvorišče). 

 

 

 

 

 

Seznam delodajalcev: 

https://sdl.sc-celje.si/informacije/pud/tekstil/ 

 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCIH (PUD) 

Dijaki  praktično usposabljanje pri delodajalcih (PUD)  opravljajo v raznih modnih ateljejih, šiviljskih delavnicah, popravljalnicah oblačil in pralnicah. Dijaki  na PUD-u pridobijo praktične izkušnje v neposrednem delovnem okolju. Za nadaljnje delo in življenje je zelo pomembno razvijanje veščin in kompetenc, ne le poklicnih, temveč tudi socialnih, ki jih dijaki ne morejo razviti v razredu, temveč le pri odnosu s sodelavci, z nadrejenimi in z delom v realnem delovnem okolju. 

 

Dijaki opravljajo PUD v svojem domačem kraju ali v Celju. 

 

Vse dijake, ki so na PUD-u pri delodajalcih obišče koordinator in jim pomaga reševati morebitne težave. 

Z delodajalci lepo sodelujemo, ker pa so to majhne delavnice, termin izvajanja prakse velikokrat prilagodimo potrebi delodajalca glede na njihovo časovno obremenitev. 

 

Program  letnik  Število ur 
PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ  NPI  1. letnik  2 tedna/ 76 ur 
2. letnik  2 tedna/ 76 ur 

 

 

 

Seznam delodajalcev: 

https://sdl.sc-celje.si/informacije/pud/tekstil/ 

 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCIH ( PUD ) 

Dijaki  praktično usposabljanje pri delodajalcih (PUD)  opravljajo v raznih modnih ateljejih, šiviljskih delavnicah, popravljalnicah oblačil in gledališču. Dijaki  na PUD-u pridobijo praktične izkušnje v neposrednem delovnem okolju. Za nadaljnje delo in življenje je zelo pomembno razvijanje veščin in kompetenc, ne le poklicnih, temveč tudi socialnih, ki jih dijaki ne morejo razviti v razredu, temveč le pri odnosu s sodelavci, z nadrejenimi in z delom v realnem delovnem okolju. 

 

Dijaki opravljajo PUD v svojem domačem kraju ali v Celju. 

 

Vse dijake, ki so na PUD-u pri delodajalcih, obišče koordinator in jim pomaga reševati morebitne težave. 

Z delodajalci lepo sodelujemo, ker pa so to majhne delavnice,  termin izvajanja prakse velikokrat prilagodimo potrebi delodajalca glede na njihovo časovno obremenitev. 

 

Program  letnik  Število ur 
USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL PTI  1.  letnik  2 tedna/ 76 ur 

 

 

Seznam delodajalcev: 

https://sdl.sc-celje.si/informacije/pud/tekstil/ 

 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCIH (PUD) 

Dijaki  praktično usposabljanje pri delodajalcih (PUD)  opravljajo v raznih modnih ateljejih, šiviljskih delavnicah, popravljalnicah oblačil in gledališču. Dijaki  na PUD-u pridobijo praktične izkušnje v neposrednem delovnem okolju. Za nadaljnje delo in življenje je zelo pomembno razvijanje veščin in kompetenc, ne le poklicnih, temveč tudi socialnih, ki jih dijaki ne morejo razviti v razredu, temveč le pri odnosu s sodelavci, z nadrejenimi in z delom v realnem delovnem okolju. 

 

Dijaki opravljajo PUD v svojem domačem kraju ali v Celju. 

 

Vse dijake, ki so na PUD-u pri delodajalcih, obišče koordinator in jim pomaga reševati morebitne težave. 

Z delodajalci lepo sodelujemo, ker pa so to majhne delavnice,  termin izvajanja prakse velikokrat prilagodimo potrebi delodajalca glede na njihovo časovno obremenitev. 

 

Program  letnik  Število ur 
USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL SSI  2. letnik  2 tedna/ 76 ur 
3. letnik  2 tedna/ 76 ur 

 

 

 

1. Kaj pomeni izraz PUD? 

Praktično usposabljanje z delom (PUD) je kombinacija dela in izobraževanja. Poteka pri delodajalcu (avtoservisu, v avtokleparski delavnici). Je obvezni del šolskega programa in ocenjen, izobraževanje opravljate v avtoservisu pod vodstvom mentorja, še vedno pa ste dijak šole. 

 

2. Kakšen je namen praktičnega izobraževanja z delom (PUD)? 

V avtoservisnih, avtokleparskih delavnicah:  

 • pridobivate praktične izkušnje; 
 • nadgrajujete v šoli pridobljena znanja; 
 • razvijate spretnosti ter kompetence poklica; 
 • spoznavate nove učne situacije in tehnološke procese; 
 • spoznavate nova delovna sredstva, naprave, pripomočke, materiale; 
 • učite se sodelovanja in timskega dela ter komunikacije in nastopa pred strankami. 

 

3. Koliko tednov PUD moram opraviti v 1. letniku AVTOSERVISERJA in AVTOKAROSERISTA? 

3 tedne, natančneje 114 ur. 

 

4. Koliko tednov PUD moram opraviti v 2. letniku AVTOSERVISERJA in AVTOKAROSERISTA? 

3 tedne, natančneje 114 ur. 

 

5. Koliko tednov PUD moram opraviti v 3. letniku AVTOSERVISERJA in AVTOKAROSERISTA? 

18 tednov, pol šolskega leta, natančneje 684 ur. 

 

6. Kaj pomeni izraz učno mesto? 

Osnova za praktično izobraževanje z delom (PUD) je pridobitev učnega mesta v avtoservisni delavnici. Naloga je prepuščena vam, dijaki sami vzpostavite stik z izbranim delodajalcem. Izbira delodajalca vam je popolnoma prepuščena. 

 

7. Kako izberem delodajalca? 

Najbolje je izbrati delodajalca v domačem kraju, vsekakor pa lahko izberete delodajalca tudi izven domačega kraja. Pazite na ponudbo javnega prevoza do delovnega mesta. 

 

8. Kje najdem podatke o delodajalcih? 

Na spletnih straneh šole so objavljeni servisi po abecednem redu krajev v Savinjski regiji in nekaj servisov zunaj tega območja. 

https://sdl.sc-celje.si/vsebina/nalozeno/2020/12/delodajalci-avt-dec-2020.pdf 

 

9. Kaj naredim, če delodajalca oz. učnega mesta ne najdem? 

V takšnem primeru se pogovorite z organizatorjem PUD na šoli, ki vam bo pomagal pri pridobitvi učnega mesta. 

 

10. Kaj potrebujem za obisk delodajalca? 

Organizator PUD na šoli vam bo predal dokument NAJAVA UČNEGA MESTA ZA PUD, ki ga boste delno sami izpolnili. Na razgovoru za pridobitev učnega mesta pri izbranem delodajalcu boste najavo dali v podpis in izpolnitev. Ta bo dokaz, da imate učno mesto za PUD. Vrnete jo organizatorju PUD, ki bo pripravil kolektivno ali individualno pogodbo. 

NAJAVAhttps://sdl.sc-celje.si/informacije/pud/avtostroka/obrazci-avs/ 

 

11. Kdaj v šolskem letu bom opravljal PUD? 

Ob začetku šolskega leta (1. september 2021) bo že pripravljen izvedbeni načrt PUD, ki bo takoj objavljen na spletnih straneh šole. Za prvi letnik programov AVTOSERVISER in AVTOKAROSERIST je 3-tedenski PUD predviden šele v mesecih marcu, aprilu ali maju 2022 (npr. za šolsko leto 2021/22). Časa za pridobitev učnega mesta bo dovolj. 

 

12. Kakšne so dolžnosti dijaka na PUD? 

 • Redno izpolnjevati učne obveznosti;  
 • si zagotoviti delovno obleko in ustrezno obutev; 
 • se pri usposabljanju ravnati po navodilih delodajalca in v skladu s pravilnikom o šolskem redu; 
 • delodajalca najpozneje v 24 urah obvestiti o vzroku svoje odsotnosti z učnega mesta; 
 • se ravnati po predpisih o varnosti in zdravju pri delu; 
 • sproti voditi predpisano dokumentacijo (poročilo oziroma dnevnik praktičnega izobraževanja). 

 

13. Kakšne so obveznosti delodajalca do dijaka na PUD po kolektivni učni pogodbi? 

 • Dijak je v času PUD zavarovan za primer poškodbe pri delu in poklicno bolezen, za čas PUD ga zavaruje delodajalec.  
 • Dijak je upravičen do malice.  
 • Delavnica (učno mesto) mora biti verificirano.  
 • Dijak mora biti prvi dan seznanjen z varstvom pri delu za učno mesto, kjer bo opravljal PUD (odgovoren delodajalec). 
 • Izplačilo nagrade po Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo (če tako presodi delodajalec). 

 

14. Kaj je to kolektivna učna pogodba? 

Šola in delodajalec (vaš izbran avtoservis) skleneta kolektivno pogodbo, na osnovi katere ste dijaki napoteni na praktično usposabljanje z delom (PUD). 

 

15. Kaj določa kolektivna učna pogodba? 

Kolektivna učna pogodba določa obveznosti in pravice dijakov na učnem mestu pri delodajalcu, obveznosti in dolžnosti delodajalca do šole in dijaka, ki opravlja PUD ter obveznosti šole do dijakov in delodajalca v času PUD. O natančni vsebini pogodbe boste poučeni v času šolanja. 

 

16. Kaj je to individualna učna pogodba? 

Individualna učna pogodba je pogodba, ki jo delodajalec sklene neposredno z dijakom pri praktičnem izobraževanju in določa pravice in obveznosti dijaka in delodajalca v času praktičnega izobraževanja dijaka pri delodajalcu. Sklenjena je med delodajalcem, starši in izbrano zbornico – Obrtna zbornica Slovenije ali Gospodarska zbornica Slovenije. Praviloma je sklenjena za 3 šolska leta od 1. septembra 1. letnika do 31. avgusta zaključnega letnika.  

 

17. Kakšna je razlika med individualno učno pogodbo in kolektivno učno pogodbo? 

Dijaki, ki imajo sklenjeno individualno učno pogodbo, opravljajo PUD (912 ur) in vse ure praktičnega pouka (653 ur) med šolskim letom dvakrat tedensko (2. letnik in 3.letnik) pri delodajalcu. V 1. letniku dijaki z individualno učno pogodbo ne opravljajo praktičnega pouka enkrat tedensko med šolskim letom pri delodajalcu, ampak v šoli 

Dijaki, ki imajo organiziran PUD po kolektivni pogodbi, pa opravljajo 3 tedne PUD v 1. letniku, enako v 2. letniku in 18 tednov v 3. letniku pri delodajalcu (912 ur), ves praktični pouk vsa 3 leta pa v šoli (884 ur). 

 

18. Kje najdem izvod individualne učne pogodbe? 

Izvod pogodbe Gospodarske zbornice Slovenije lahko najdeš na povezavi:  

https://www.gzs.si/skupne_naloge/izobrazevanje/vsebina/Javna-pooblastila/U%C4%8Dna-pogodba 

Izvod pogodbe Obrtne zbornice Slovenije in informacije o sklenitvi učne pogodbe pa na povezavi: 

https://www.ozs.si/javna-pooblastila/izobrazevanja/poklicno-izobrazevanje/vloge-in-obrazci 

 

 

1. Kaj pomeni izraz PUD? 

Praktično usposabljanje z delom (PUD) je kombinacija dela in izobraževanja. Poteka pri delodajalcu (različna podjetja). Je obvezni del šolskega programa, ocenjen, izobraževanje opravljate v podjetju pod vodstvom mentorja, še vedno pa ste dijak šole. 

 

2. Kakšen je namen praktičnega izobraževanja z delom (PUD)? 

V podjetjih 

 • pridobivate praktične izkušnje s področja logistike; 
 • nadgrajujete v šoli pridobljena znanja; 
 • razvijate spretnosti ter kompetence poklica; 
 • spoznavate nove učne situacije in tehnološke procese; 
 • spoznavate nova delovna sredstva, naprave, pripomočke, materiale; 
 • učite se sodelovanja in timskega dela ter komunikacije in nastopa pred strankami. 

 

3. Koliko tednov PUD moram opraviti? 

 1. letnik 2 tedna, natančneje76 ur
 2. letnik 2 tedna, natančneje 76 ur

 

4. Kaj pomeni izraz učno mesto? 

Osnova za praktično izobraževanje z delom (PUD) je pridobitev učnega mesta v podjetju. Naloga je prepuščena vam, dijaki sami vzpostavite stik z izbranim delodajalcem. Izbira delodajalca vam je popolnoma prepuščena. 

 

5. Kako izberem delodajalca? 

Najbolje je izbrati delodajalca v domačem kraju, vsekakor pa lahko izberete delodajalca tudi izven domačega kraja. Pazite na ponudbo javnega prevoza do delovnega mesta. 

 

6. Kje najdem podatke o delodajalcih? 

Na spletnih straneh šole so objavljeni delodajalci po abecednem redu krajev v Savinjski regiji in nekaj delodajalcev zunaj tega območja. 

https://sdl.sc-celje.si/vsebina/nalozeno/2017/12/delodajalci-log.pdf 

 

7. Kaj naredim, če delodajalca oz. učnega mesta ne najdem? 

V takšnem primeru se pogovorite z organizatorjem PUD na šoli, ki vam bo pomagal pri pridobitvi učnega mesta. 

 

8. Kaj potrebujem za obisk delodajalca? 

Organizator PUD na šoli vam bo predal dokument NAJAVA UČNEGA MESTA za PUD, ki ga boste delno sami izpolnili. Na razgovoru za pridobitev učnega mesta pri izbranem delodajalcu boste najavo dali v podpis in izpolnitev. Ta najava bo dokaz, da imate učno mesto za PUD. Vrnete jo organizatorju PUD, ki bo pripravil kolektivno pogodbo z delodajalcem. 

NAJAVA 

 

9. Kdaj v šolskem letu bom opravljal PUD? 

Ob začetku šolskega leta (1. september 2021) bo že pripravljen izvedbeni načrt PUD, ki bo takoj objavljen na spletnih straneh šole. Za drugi letnik programa logistični tehnik je 2-tedenski PUD predviden šele v mesecu novembru (npr. za šolsko leto 2021/22). Časa za pridobitev učnega mesta bo dovolj. 

 

10. Kakšne so dolžnosti dijaka na PUD? 

 • Redno izpolnjevati učne obveznosti,  
 • si zagotoviti delovno obleko in ustrezno obutev; 
 • se pri usposabljanju ravnati po navodilih delodajalca in v skladu s pravilnikom o šolskem redu; 
 • delodajalca najpozneje v 24 urah obvestiti o vzroku svoje odsotnosti z učnega mesta; 
 • se ravnati po predpisih o varnosti in zdravju pri delu; 
 • sproti voditi predpisano dokumentacijo (poročilo oziroma dnevnik praktičnega izobraževanja). 

 

11. Kakšne so obveznosti delodajalca do dijaka na PUD po kolektivni učni pogodbi? 

 • Dijak je v času PUD zavarovan za primer poškodbe pri delu in poklicno bolezen, za čas PUD ga zavaruje delodajalec.  
 • Dijak je upravičen do malice.  
 • Dijak mora biti prvi dan seznanjen z varstvom pri delu za učno mesto, kjer bo opravljal PUD (odgovoren delodajalec). 

 

12. Kaj je to kolektivna učna pogodba? 

Šola in delodajalec (izbrano podjetje) skleneta kolektivno pogodbo, na osnovi katere ste dijaki napoteni na praktično usposabljanje z delom (PUD). 

 

13. Kaj določa kolektivna učna pogodba? 

Kolektivna učna pogodba določa obveznosti in pravice dijakov na učnem mestu pri delodajalcu, obveznosti in dolžnosti delodajalca do šole in dijaka, ki opravlja PUD ter obveznosti šole do dijakov in delodajalca v času PUD. O vsebini pogodbe boste poučeni v času šolanja. 

 

 

1. Kaj je praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (v nadaljevanju PUD)?

PUD je opravljanje prakse v frizerskih salonih, kamor odhajajo dijaki v vsakem letniku.  

 

2. Kaj potrebujem, da lahko grem na PUD k delodajalcu? 

Sklenjeno pogodbo z delodajalcem, ki je lahko: 

- kolektivna ali 

- individualna.

Opravljen izpit iz varstva pri delu, ki ga opraviš v šoli. 

 

3. Kdo sklene kolektivno učno pogodbo? 

Kolektivno učno pogodbo skleneta šola in delodajalec za eno šolsko leto, z možnostjo podaljšanja. Vso dokumentacijo uredimo v šoli. 

 

4. Kdo sklene individualno učno pogodbo? 

Individualno učno pogodbo sklenejo starši z delodajalcem za vsa tri leta izobraževanja. Dokumentacijo uredi delodajalec, ki jo tudi pošlje v register na Obrtno zbornico Slovenije. Ko je pogodba registrirana na OZS, jo le-ta posreduje staršem, obrtniku in šoli. 

 

5. Kakšna je razlika med kolektivno in individualno učno pogodbo? 

Individualna učna pogodba zagotavlja pridobivanje praktičnih znanj, spretnosti in veščin v drugem in tretjem letniku v celoti pri delodajalcu. Dijak ima v 2. letniku vmesni izpit iz praktičnih znanj in spretnosti, ki ga v celoti izvede Obrtna zbornica Slovenije pri delodajalcu. 

S kolektivno učno pogodbo dijak pridobiva praktična znanja, spretnosti in veščine vsa tri leta v šolskih delavnicah, hkrati pa opravi v vsakem letniku določeno število ur PUD-a pri delodajalcu. 

 

6. Kdo mi poišče učno mesto? 

Dijak si sam poišče učno mesto v frizerskem salonu, najbolje v domačem kraju, in z delodajalcem izpolni in potrdi najavo učnega mesta, ki jo posreduje šoli ob vpisu. 

 

7. Pri katerem delodajalcu sem lahko na usposabljanju? 

Usposabljanje ti lahko zagotovi delodajalec, ki ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj, opravljen mojstrski izpit ter pedagoško-andragoško izobrazbo. 

 

8. Ali obstaja kakšen seznam delodajalcev, pri katerih lahko opravljam PUD? 

Seveda. Informativni seznam delodajalcev najdeš na naši spletni strani (https://sdl.sc-celje.si/vsebina/nalozeno/2021/01/seznam-delodajalcev-frizer.pdf). Verjetno pa je lahko, glede na trenutne razmere, v seznamu tudi kakšna sprememba, o kateri nismo bili pravočasno obveščeni. 

 

9. Kaj potrebujem ob razgovoru z delodajalcem za učno mesto? 

Potrebuješ obrazec, ki ga najdeš tudi na naši spletni strani, to je  Najava učnega mesta (https://sdl.sc-celje.si/informacije/pud/frizer/obrazci-frz/ ). 

 

10. Koliko ur PUD-a v posameznem letniku moram opraviti pri delodajalcu? 

- 1. letnik -  3 tedne oz. 114 ur, 

- 2. letnik -  3 tedne oz. 114 ur, 

- 3. letnik - 18 tednov oz. 684 ur. 

 

11. Ali je opravljen PUD pogoj za napredovanje v višji letnik? 

Vsekakor. Vsako leto moraš poleg ostalih, s programom določenih obveznosti, opraviti tudi določeno število ur pri delodajalcu, da lahko napreduješ v višji letnik. 

 

12. Kakšne so obveznosti dijaka pri delodajalcu v času PUD-a 

O svojem delu pri delodajalcu izpolnjuje dokumentacijo: 

- dnevnik za PUD (https://sdl.sc-celje.si/informacije/pud/frizer/obrazci-frz/), ki ga ob koncu PUD-a pregleda in potrdi mentor v salonu (vsebuje navodila za izpolnjevanje, tedensko delovno poročilo – izpolni dijak, mnenje delodajalca in preglednico opravljenih ur - izpolni delodajalec) 

- dijak sam poskrbi za modele, ki jih potrebuje v  posameznem letniku, 

- dijak dosledno upošteva navodila delodajalca.  

  

13. Ali je opravljen PUD pogoj za pristop k zaključnemu izpitu? 

Dijak se lahko prijavi na zaključni izpit, ko opravi vse obveznosti za vsak letnik (pozitivno ocenjen iz vseh predmetov, modulov pri praksi in opravljeno praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu). 

 

14. Kdo na šoli skrbi za nemoten potek PUD-a in vsega, kar spada zraven? 

Organizatorica PUD-aga. Brigita NOVAČAN: 

☎️ 03 425 37 55   

GSM: 031 855 710 

✉️  brigita.novacan@sc-celje.si