Poklicna matura – spomladanski izpitni rok

Navodila in dodatna pojasnila za izvedbo poklicne mature v spomladanskem izpitnem roku 2020

Spoštovani dijaki,

Pravilnik o poklicni maturi še vedno velja, a da bo potek maturitetnih izpitov nemoten in uspešen, vas obveščamo o nekaterih letošnjih spremembah in prilagoditvah.

  • V izpitnem obdobju poklicne mature v šolo vstopate in izstopate pri glavnem vhodu po desni strani. Na igrišču šole počakajte na nadzornega učitelja. Ob 8.30 boste pod njegovim vodstvom ob upoštevanju socialne razdalje vstopili v izpitne prostore.
  • Dosledno upoštevajte pravila za nošenje mask, pazite na higieno rok in kašlja ter medsebojno razdaljo. Med pisanjem maturitetnih izpitov masko lahko snamete in jo odložite v vrečko zanjo. Vrata in okna v izpitnem prostoru lahko odpira/zapira samo nadzorni učitelj. Zaradi zračenja priporočamo, da s sabo prinesete dodatna oblačila. Med odmorom ostanete v izpitnem prostoru, odidete lahko le do toaletnih prostorov.
  • Osebne stvari odložite v za to pripravljen prostor pred izpitnim prostorom. V izpitni prostor lahko prinesete le dovoljene pripomočke, zaščitno masko in vrečko zanjo. Dovoljenih pripomočkov si med sabo ne smete izposojati. Vnos elektronskih naprav (tudi mobilnih telefonov) v izpitni prostor je prepovedan. Osebno izkaznico pred pisanjem izpita položite na levi zgornji rob mize.
  • Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje poklicne mature v spomladanskem izpitnem roku in ki bi zaradi osebnih zdravstvenih zadržkov ali drugih upravičenih razlogov želeli opravljati maturo prvič šele v jesenskem roku, se opravljanje poklicne mature odobri na podlagi vloge, ki jo naslovijo na Državno komisijo za poklicno maturo. Pri uveljavljanju pravice do vpisa v nadaljnje izobraževanje se upošteva, kot da so maturo opravili v spomladanskem izpitnem roku, čeprav so jo opravili v jesenskem roku. Kandidati naj se pred oddajo vloge posvetujejo s Šolsko maturitetno komisijo.
  • O vpogledu v izpitno dokumentacijo in ugovoru na oceno pri poklicni maturi veljajo obstoječa pravila.
  • Čas pisanja 2020:
    >> pisni del
    >> ustni del

Nazaj