Obvestilo za tekmovalce ekokviza

V četrtek, 12. 12. 2019, bo na naši šoli ponovno potekalo tekmovanje v eko znanju, to je  ekokviz.

Letos sta izbrani dve tematski področji, in sicer:

  • Gozd v Sloveniji in svetu, kjer bodo dijaki spoznavali bogastvo gozdov, saj je Slovenija po gozdnatosti na tretjem mestu v Evropski uniji.
  • Krožno gospodarstvo , kjer bodo dijaki spoznali način gospodarjenja z naravnimi viri in uvajanje procesa krožnega gospodarstva po svetu.

 

Tekmovanje bo potekalo na šolskem in državnem nivoju. Prvi trije najbolje uvrščeni dijaki iz srednjega strokovnega in poklicno-tehničnega izobraževanja ter iz srednjega poklicnega izobraževanja se bodo februarja 2020 udeležili državnega tekmovanja.

Vsi, ki bi želeli sodelovati na kvizu, pridite po vse dodatne informacije glede tekmovanja, učnega gradiva in vprašanj za preverjanje znanja v kabinet 31A k Mateji Skale-Kos. S pomočjo gradiva, ki vam je na razpolago na spletni strani Ekošole, boste pridobili drugačen pogled na okoljsko problematiko in nova znanja, s katerimi boste lahko sodelovali pri njenem reševanju.

Koordinatorji ekošole

Nazaj