Vpis na srednjo šolo

NOVO, 24.6.2020 – DATUMI VPISA

PROGAM DATUM
FRIZER 2. 7. 2020 – po razporedu na vabilih
AVTOSERVISER 3. 7. 2020 – po razporedu na vabilih
AVTOKAROSERIST 30. 6. 2020 – po razporedu na vabilih
USTVAJALEC MODNIH OBLAČIL 1.7. 2020 – po razporedu na vabilih
PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ – NPI 30. 6. 2020 – po razporedu na vabilih
LOGISTIČNI TEHNIK 1.7. 2020 – po razporedu na vabilih
AVTOSERVISNI TEHNIK – PTI
(3+2)
23. 6. 2020 – po razporedu na vabilih
USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – PTI
(3+2)
omejitev

29. 6. 2020 – oddaja dokazil o SŠ

6. 7. 2020 – vpis sprejetih

 

NOVO, 18. 5. 2020 – OBVESTILO O VPISU NA SREDNJO ŠOLO

STANJE PRIJAV

 • Ministrstvo za šolstvo in šport bo maja 2020 na svojih spletnih straneh (www.mizks.gov.si) objavilo število prijav za vpis v programe SSI, SPI, NPI in GIM.

 

PRENOSNI ROK

 • Od 20. maja do 16. junija 2020 je prenosni rok.
 • Zaradi spremembe namere boste lahko svojo prijavnico prenesli na drugo srednjo šolo, ne glede na število prijavljenih kandidatov.
 • Prijavo prenesete tako, da na izbrano srednjo šolo, kjer imate prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca, posredujete skenirano ali fotografirano izjavo o prenosu  prijave (obrazec dobite na spodnji povezavi), podpisano s strani kandidata in starša, v kateri pisno zaprosite, da v vašem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo.

O smiselnosti prenosa prijave na drugo šolo se najprej nujno pogovorite s svetovalno delavko na vaši osnovni šoli.

 • Obrazec za prenos prijave dobite tukaj.

 

VPIS

 • Če omejitve vpisa ne bo, boste v času od 30. junija do 6. julija 2020, poleg fotokopije predložili izvirnik svojega spričevala na vpogled in se s tem tudi vpisali.
 • V primeru omejitve vpisa bodo učenci, izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, vpisani do 6. julija 2020. Učenci, ki boste kandidirali v drugem krogu, pa se boste vpisali do 16. julija 2020 na srednjo šolo, na katero boste razvrščeni.
 • O točnih datumih vpisa boste obveščeni pisno na dom.

 

Vse informacije v zvezi z vpisom in dodatna pojasnila o vpisnem postopku za izobraževalne programe na naši šoli dobite pri svetovalni delavki, Tanji Gabršček (tel. 03/428 22 17 ali tanja.gabrscek@sc-celje.si).

 

NOVO, 4. 5. 2020 – OBVESTILO O VPISU NA SREDNJO ŠOLO

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo nov rokovnik za prijavno-vpisni postopek (https://www.gov.si/novice/2020-04-20-ministrstvo-izdalo-nova-rokovnika-za-vpis-v-srednje-sole-in-dijaske-domove-za-solsko-leto-20202021/) v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja ter gimnazij za šolsko leto 2020/2021, s katerim vas seznanjamo tudi na naši spletni strani.

Kandidati iz osnovnih šol lahko prijavo za vpis oddate na naslednja načina:

 1. Na vaši OŠ, ta pa jo bo posredovala na naš naslov.
 2. Velja tudi, da prijavnico natisnete, jo izpolnite, podpišete (kandidat in starš) in jo pošljete:
 • priporočeno po pošti (NE s povratnico) na naslov:

Šolski center Celje
Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko
Pot na Lavo 22
3000 CELJE

ali

 

Zaradi trenutne situacije v državi, na prijavnici za vpis ni potreben žig OŠ in podpis ravnatelja.

Tistim kandidatom, ki ste že oddali prijavnico za vpis, nove ni treba pošiljati.

 

Rokovnik za vpis v programe poklicno tehniškega izobraževanja (PTI ali 3+2) ostaja nespremenjen.

Glede pošiljanja prijave pa veljajo veljajo zgoraj omenjeni postopki.

 

Informacije v zvezi z vpisom dobite na elektronskem naslovu: tanja.gabrscek@sc-celje.si.

Obrazec Prijava za vpis v 1. letnik srednje šole (obr. 1,20)

Tanja Gabršček, šolska svetovalna delavka

Nazaj