Obvestilo dijakom in staršem

Spoštovani dijaki in starši,

zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja koronavirusa SARS-CoV-2, se bo v vzgojno-izobraževalnih zavodih na podlagi sklepa Vlade RS 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje, od 16. do vključno 29. 3. 2020 začasno prenehala izvajati vzgojno-izobraževalna dejavnost, vključno s praktičnim usposabljanjem z delom  pri delodajalcih za dijake in praktičnim izobraževanjem za študente višjega strokovnega izobraževanja.

Šola bo v tem času zaprta, bo pa potekal pouk na daljavo (po urniku).

Dnevi, ko moramo biti po odredbi doma NISO PROSTI DNEVI IN NE POMENIJO POČITNIC, zato mora VSAK dijak opraviti vse obveznosti, kot da bi bil v šoli. V nasprotnem primeru BOSTE MORALI OBVEZNOSTI NADOKNADITI OB SOBOTAH, MED PRVOMAJSKIMI POČITNICAMI IN PODALJŠANJEM POUKA V MESEC JULIJ.

Vsi dijaki, ki niste bili pri pouku v petek, 13. 3. 2020, morate stopiti v kontakt po elektronski pošti z vašim razrednikom, najkasneje do 16. 3. 2020. Elektronski naslovi razrednikov so dostopni na spletnih straneh šole.

Kolektiv SDL

Nazaj