Zaposleni

UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV, STROKOVNIH MODULOV IN PRAKTIČNEGA POUKA

Priimek in ime
Kabinet
Telefon
Lokacija
Elektronski naslov
Igor Lupše
ravnatelj
25B
42 82 211
Ljubljanska 17
Andrejc Sebastjan
6A
42 82 219
Ljubljanska 17
Bobek Mojca
10B
42 82 214
Ljubljanska 17
Brecl Pavel
4D
42 82 245
Ljubljanska 17
Cafuta Miha
10B
42 82 214
Ljubljanska 17
Dobrinič Melanija
18B
42 82 230
Ljubljanska 17
Drame Henrika-Ika
15C
42 82 225
Ljubljanska 17
Gajšek Jelka
32A
42 82 223
Ljubljanska 17
Grčar Nives
18C
42 82 220
Ljubljanska 17
Grobelšek Živa
31A 42 82 224
Ljubljanska 17
Hojnik Verdev Metka
21B
42 82 229
Ljubljanska 17
Jazbinšek Zoran
6A
42 82 219
Ljubljanska 17
Jelenko Melita
28A
42 82 228
Ljubljanska 17
Jordan Rosana
18C
42 82 220
Ljubljanska 17
Jovanović Peter
10B
42 82 214
Ljubljanska 17
Jurgelj Maša
32A
42 82 223
Ljubljanska 17
Kladnik Gerhard
6A
42 82 219
Ljubljanska 17
Kogovšek Andreja
F4
42 53 757
Kosovelova 12
Kokot Veronika
3B
42 82 231
041 853 848
Ljubljanska 17
Kolbič Boštjan
6A
42 82 219
Ljubljanska 17
Kolman Tadeja
     
Kos Aleš
6A
42 82 219
Ljubljanska 17
Kovač Jasmina
18C
42 82 220
Ljubljanska 17
Kozel Danica
28A
42 82 228
Ljubljanska 17
Koželj Lucija
F4
42 53 757
Kosovelova 12
Krajnc Roman
3C1
42 82 239
Ljubljanska 17
Lasnik Damjan
6A
42 82 219
Ljubljanska 17
Lešnik Križnik Saša
33A
42 82 222
Ljubljanska 17
Logar Mateja
18B
42 82 230
Ljubljanska 17
Novačan Brigita
F4
42 53 755
031 855 710
Kosovelova 12
Ozebek Matej
4C
42 82 244
Ljubljanska 17
Pavlič Sonja
pomočnica ravnatelja
2B
42 82 218
Ljubljanska 17
Pere Jasmina
F4
42 53 757
Kosovelova 12
Pešec Peter
21B
4282229
Ljubljanska 17
Pintar Marija
18B
42 82 230
Ljubljanska 17
Pintar Valentina
10B
42 82 214
Ljubljanska 17
Pišotek Nik
28A
42 82 228
Ljubljanska 17
Poglajen Milena
F4
42 53 757
Kosovelova 12
Pristovnik Marija
21B
42 82 229
Ljubljanska 17
Punčoh Valentin
12C
42 82 227
Ljubljanska 17
Rebevšek Darja
18C
42 82 220
Ljubljanska 17
Rožanski Fidler Ksenja
15B
42 82 221
Ljubljanska 17
Selič Petra
4C
42 82 244
Ljubljanska 17
Silovšek Saša
21B
42 82 229
Ljubljanska 17
Simšič Boža
32A
42 82 223
Ljubljanska 17
Skale Mateja
31A
42 82 224
Ljubljanska 17
Šolinc Ovtar Lucija
12C
42 82 227
Ljubljanska 17
Štor Nevenka
31A
42 82 224
Ljubljanska 17
Turnšek Matic
15B
42 82 219
Ljubljanska 17
Uršič Aleksandra
15C
42 82 225
Ljubljanska 17
Vranc Lavra F4 42 53 757 Kosovelova 12 lavra.vranc@sc-celje.si
Vuk Irena
15C
42 82 225
Ljubljanska 17
Zidanski Lucija
15B
42 28 221
Ljubljanska 17
Žibret Božidar
4C
42 82 244
Ljubljanska 17
Žlebnik Žan
F4 42 53 757
Kosovelova 12

TAJNIŠTVO ŠOLE

Lešar Polona
24B
428 22 12
Ljubljanska 17

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Tanja Gabršček
2A
42 82 217
Ljubljanska 17
Brvar Koren Lidija
3B1
42 82 238
42 82 240
Ljubljanska 17

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Škorja Jožica 1C
428 22 13
Ljubljanska 17
knj.glazija@sc-celje.si