POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE ZAVODA

POSLANSTVO ZAVODA

Poslanstvo Šolskega centra Celje je zagotavljanje čim bolj kakovostnega izobraževanja mladine in odraslih, s tem pa zviševanje ravni znanja za gospodarski, kulturni in socialni razvoj regije ter umeščanje Slovenije med uspešne države EU.

Svoje poslanstvo uresničujemo s hitrim odzivanjem na spremembe tehnologij in potreb na trgu dela, z zagotavljanjem odličnih učiteljev ter pogojev izobraževanja in z razvijanjem različnih partnerstev.

NAŠA VIZIJA

Skupaj z vami želimo biti odgovoren, kakovosten in stalen partner pri usvajanju znanja, prepoznaven doma in v tujini, ki se bo prilagajal potrebam okolja ter osebnim potrebam posameznika.

VREDNOTE, KI JIH NEGUJEMO NA ZAVODU:

  • strokovnost,
  • kakovost,
  • korektnost,
  • odgovornost,
  • doslednost,
  • strpnost do drugače mislečih,
  • prijaznost,
  • partnerstvo,
  • sprejemanje novosti.