O šoli

Šolski center Celje
Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko
Ljubljanska 17
3000 Celje

telefon: +386 3 428 22 12
e-pošta: sdl@sc-celje.si
e-naslov: sdl.sc-celje.si

Frizerske delavnice
Kosovelova 12
3000 Celje

zbornica: +386 3 425 37 55
delavnice: +386 3 425 37 57

 

Ravnatelj:

Igor Lupše

telefon: +386 3 428 22 11
e-pošta: igor.lupse@sc-celje.si

 

Pomočnica ravnatelja, svetovalno delo:

Sonja Pavlič

telefon: +386 3 428 22 18
e-pošta: sonja.pavlic@sc-celje.si

 

Svetovalna služba:

Tanja Gabršček
telefon: +386 3 428 22 17
e-pošta: tanja.gabrscek@sc-celje.si

Lidija Brvar Koren
telefon: +386 3 428 22 38
e-pošta: lidija.brvar.koren@sc-celje.si