Nova pravila v zvezi s šolsko malico

Dijake obveščamo, da star način prijave na malice od 4. 11. 2019  dalje ne velja več!

Dijaki, ki želite malicati, morate nujno izbrati meni dan prej do 12.00 ure! Če menija ne izberete, ste avtomatično odjavljeni od malice.

Lahko se prijavite tudi za več dni vnaprej.

Prijavljeni dijaki ste se v primeru bolezni ali odsotnosti dolžni do 8.00 ure tekočega dne odjaviti od malice na tel. št. (03) 428 22 38 ge. Lidiji Brvar Koren.

Nazaj