Poklicna matura – ustvarjalec modnih oblačil

Poklicna matura za program ustvarjalec modnih oblačil je sestavljena iz 4 enot:

Obvezni del:
1. izpitna enota = pisni in ustni izpit iz SLOVENŠČINE
2. izpitna enota = pisni in ustni izpit iz MODNIH OBLAČIL

Izbirni del:
3. izpitna enota = pisni in ustni izpit iz MATEMATIKE ali TUJEGA JEZIKA
4. izpitna enota = IZDELEK IN ZAGOVOR