Logistični tehnik

Srednje strokovno izobraževanje

Izobraževalni program: LOGISTIČNI TEHNIK

Naziv poklicne izobrazbe: logistični tehnik/logistična tehnica

 

LOGISTIKA je načrtovanje, priprava, vodenje in izvajanje vseh aktivnosti, povezanih z blagom-tovorom in potniki. Vse to delo poteka v skladiščih tovarn, blagovnicah, terminalih, v lukah. Pomembna je tudi logistika potniških tokov. Vse dejavnosti povezane z ljudmi so prisotne v vseh porah našega življenja – gibanje pacientov v bolnicah, vodenje obiskovalcev v vseh inštitucijah in vse do gibanja potnikov v prometu.

Vpis v štiriletne programe svetujemo učencem, ki se radi učijo in se po končanem štiriletnem izobraževanju zaposlijo oziroma nadaljujejo z izobraževanjem na višjih ali visokih šolah.

V času šolanja si dijaki pridobijo poleg znanj iz splošnoizobraževalnih vsebin še znanja iz strokovno tehničnih vsebin. Sistematično nadgradijo znanja za razumevanje zakonitosti v naravi, družbi in stroki. Razvijejo pozitiven odnos do varovanja okolja, zdravja ljudi, spoznajo področja delovanja različnih prometnih podsistemov, spoznajo zakonodajo in principe logističnih procesov, osnovne pojme poslovanja, trženja, vodenja skupin, komuniciranja, reševanja problemov in motiviranja delavcev. Delo logističnega tehnika je raznoliko. Logistični tehnik se lahko zaposli v proizvodnjah in skladiščih, logističnih centrih, v uradih špedicije, v podjetjih potniških prevozov… Izobrazba logističnega tehnika je odlično izhodišče, ki omogoča, da si z dokvalifikacijo pridobimo še poklice, kot so: policist, carinik, zavarovalniški agent.

 

Predmetnik za program LOGISTIČNI TEHNIK


Povezave: