Načrt izvajanja

Izvedbeni načrt izvajanja praktičnega usposabljanja z delom (PUD) pri delodajalcih

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL,

PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ 2019/2020

          

Razred

Razrednik

Čas

1A4

Peter JOVANOVIĆ

od 1. 6. 2020 do 12. 6. 2020

2A1

Melanija DOBRINIČ

od 9. 12. 2019 do 20. 12. 2019

3A1

Nives GRČAR

od 13. 1. 2020 do 24. 1. 2020

1A2

Živa GROBELŠEK od 4. 5. 2020 do 15. 5. 2020

2A2

Veronika KOKOT

od 14. 10. 2019 do 25. 10. 2019