Kakovost

Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2012/2013
Poročilo za šolsko leto 2012/2013 je dostopno na povezavi.

Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2011/2012
Poročilo si lahko ogledate na povezavi.

Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2010/2011
Poročilo komisije za kakovost za šolsko leto 2010/11 je objavljeno na povezavi.

Poročilo o zunanji evalvaciji
V okviru projekta Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno – izobraževalnih organizacij, je na naši šoli v torek, 5. oktobra 2010  potekala  zunanja evalvacija. Potek in način zunanje evalvacije ter ocena našega dela je vsebina poročila, ki si ga lahko preberete na povezavi.

Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2009/2010
S celoletno dejavnostjo na področju kakovosti na naši se lahko seznanite na tej povezavi.

Poročilo o delu komisije za kakovosti – šolsko leto 2008/2009
Na šoli z več kot stoletno tradicijo na področju poklicnega izobraževanja smo vedno dajali in dajemo velik poudarek na kvaliteto izobraževanja. Delo na področju izboljševanja pedagoškega procesa v preteklosti ni bilo tako sistematično kot danes. V lanskem šolskem letu smo naredili korak naprej tudi na tem področju. Novoustanovljena komisija za kakovost in vodstvo šole sta se odločila, da pristopimo k projektu »Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja ter zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (KVIZ)«. S projektom želimo postopno uvajati sistem, ki bo pripeljal do celovite usmerjene in trajnostne samoevalvacije v šoli. V delo so vključeni vsi strokovni sodelavci šole, ki kreativno delujejo v delavnicah. Po izvedeni drugi delavnici lahko sklepamo, da je motiv za izboljšanje dela na šoli velik, zato se lahko nadejamo dobrih rezultatov.

Komisija za kakovost 
V skladu s 16. členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju  in Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Celje smo na naši šoli v šolskem letu 2008/09 imenovali komisijo za kakovost.
Komisijo za kakovost na Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko sestavljajo:

Peter Pešec, učitelj splošnoizobraževalnih predmetov /predsednik;
Melita Jelenko, učiteljica splošnoizobraževalnih predmetov/članica;
Roman Kranjc, učitelj strokovnih predmetov/član;
Grega Senegačnik, predstavnik dijakov/član
Valentina Kidrič, predstavnica staršev/članica;
Zoran Pasarič, predstavnik delodajalcev/član;
Jože Podmiljšak, predstavnik delodajalcev/član;
Milena Poglajen, učiteljica praktičnega pouka/članica;
Petra Selič, učiteljica splošnoizobraževalnih predmetov/članica.