Zaključni izpit

Izobraževanje v programih za pridobitev nižje in srednje poklicne izobrazbe se konča z zaključnim izpitom. Zaključni izpit podrobneje opredeljuje Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. Rs 12/96 ter 44/00), zlasti pa Izpitni red ter Pravilnik o zaključnem izpitu (Ur. l. RS, št. 56/2008). Pravilnik določa pogoje, način in postopek opravljanja zaključnega izpita, način ocenjevanja znanja pri zaključnem izpitu, način imenovanja in sestavo ter pristojnosti šolske komisije v šolah ter izvedbo praktičnega dela zaključnega izpita.

 

>> Rokovnik za leto 2019/20


AVTOSERVISER / AVTOKAROSERIST

FRIZER

PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ