Zaključni izpit

Izobraževanje v programih za pridobitev nižje in srednje poklicne izobrazbe se konča z zaključnim izpitom. Zaključni izpit podrobneje opredeljuje Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. Rs 12/96 ter 44/00), zlasti pa Izpitni red ter Pravilnik o zaključnem izpitu (Ur. l. RS, št. 56/2008). Pravilnik določa pogoje, način in postopek opravljanja zaključnega izpita, način ocenjevanja znanja pri zaključnem izpitu, način imenovanja in sestavo ter pristojnosti šolske komisije v šolah ter izvedbo praktičnega dela zaključnega izpita.

Zakonski predpisi, ki določajo izvedbo zaključnega izpita so dostopni na spletnih straneh Državnega izpitnega centra (RIC) pod naslovom zaključni izpit.

 

>> Prijava k zaključnemu izpitu

>> Rokovnik za leto 2020/21

>> Šolska pravila o zaključnem izpitu


AVTOSERVISER / AVTOKAROSERIST

FRIZER

PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ