Katalog interesnih dejavnosti 2019/20- prosta izbira

Ime in priimek učitelja/mentorja

IND

Opis dejavnosti

PAVEL BRECL

RAČUNALNIŠKI KROŽEK

(5 – 15 dijakov)

Vsebine bomo prilagodil interesom udeležencev. Znanje in izkušnje bodo dijaki pridobivali predvsem z reševanjem konkretnih problemov, ki jih imajo na področju uporabe računalniške tehnologije.

PETER JOVANOVIČ

OGLED ŠPORTNIH DOGODKOV, TEKEM

Z dijaki si bomo ogledali tekme  članskega državnega prvenstva v ekipnih športih (košarka …).

PETER JOVANOVIĆ

DELO V DIJAŠKI SKUPNOSTI ŠOLE

Dijaki po navodilih mentorja opravljajo zadolžitve v dijaški skupnosti – administrativna, organizacijska in fizična dela.

MOJCA BOBEK

SMUČANJE IN DESKANJE NA SNEGU

Z dijaki se bomo podali na prosto dnevno smuko na Roglo.

MIHAEL CAFUTA

ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA ŠPORTNE AKTIVNOSTI

Za potrebe šolske reprezentance po posameznih športih, izbor in aktivna udeležba na treningih in tekmah.

Pohodi, med razredna tekmovanja.

ALEŠ KOS,

PETER PEŠEC,

SEBASTJAN ANDREJC

GORSKO KOLESARSTVO

Dijaki se spoznajo s potrebno opremo za gorsko kolesarstvo, tehniko vožnje, vzdrževanjem gorskega kolesa. Prav tako se odpravimo z ustrezno opremo na MTB vožnjo po bližnjih poteh.

ALEŠ KOS,

PETER PEŠEC

POHODNIŠTVO

 

IKA DRAME

JUMBO PLAKAT

 

Poslikali bomo velik oglasno/plakatni pano, na  katerem bomo predstavili našo šolo in naše videnje določene aktualne tematike. Poslikava poteka vsako leto v sodelovanju z Mestno občino Celje, saj so plakatni panoji predstavljeni na vidnih vpadnicah v Celje, ob počastitvi občinskega praznika.

META HOJNIK-VERDEV

Sodelovanje na kulturnih prireditvah širše in lokalne skupnosti


EVROPA V ŠOLI

 

 

ŽIVIM S KNJIGO

 

Sodelovali bomo s točko kulturnega programa na prireditvah v okviru JSKD in KS/MČ.

 

 

Sodelovali bomo z Zvezo prijateljev mladine v okviru natečaja Evropa v šoli z literarnimi prispevki.

 

Dijaki in dijakinje bodo med šolskim letom prebrali določena literarna besedila. Ob koncu šolskega leta bomo z okroglo mizo zaključili in zaokrožili celoletno delo. Povabili bomo tudi goste, ki bodo popestrili naš zaključek.

MOJCA PRISTOVNIK

ŽIVIM S KNJIGO

 

 

LITERARNA EKSKURZIJA
13., 14., 15. 12. 2019 

Dijaki in dijakinje bodo med šolskim letom prebrali določena literarna besedila. Ob koncu šolskega leta bomo z okroglo mizo zaključili in zaokrožili celoletno delo. Povabili bomo tudi goste, ki bodo popestrili naš zaključek.

Dijaki bodo obiskali slovenska mesta in kraje, ki so zaznamovali našo literarno zgodovino  in so tesno povezani z življenjem besednih umetnikov, njihovim delom in slovensko besedo.

ALEKSANDRA URŠIČ

CANKARJEVO PRIZNANJE

 

 

ŽIVIM S KNJIGO

 

 

HAIKU

Dijakinje in dijaki se bodo seznanili s sodobno slovensko literaturo in se pripravljali na šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje, ki bo 12. 12. 2017. Naslov letošnjega tekmovanja je ČUDEŽNE BESEDE.

Dijaki in dijakinje bodo med šolskim letom prebrali določena literarna besedila. Ob koncu šolskega leta bomo z okroglo mizo zaključili in zaokrožili celoletno delo. Povabili bomo tudi goste, ki bodo popestrili naš zaključek.

Dijaki in dijakinje bodo spoznali japonsko pesniško obliko in sodelovali na srednješolskem natečaju.

LUCIJA ŠOLINC OVTAR

ŽIVIM S KNJIGO

 

 

ŠOLSKO GLASILO FALOT

Dijaki in dijakinje bodo med šolskim letom prebrali določena literarna besedila. Ob koncu šolskega leta bomo z okroglo mizo zaključili in zaokrožili celoletno delo. Povabili bomo tudi goste, ki bodo popestrili naš zaključek.

Dijaki bodo sodelovali s svojimi prispevki iz različnih področij (frizerstvo, avtomobilizem, logistika, tekstil, ples, fotografija, glasba, likovna in literarna besedila …) in soustvarjali šolsko glasilo FALOT.

LUCIJA KOŽELJ,

ANDREJA KOGOVŠEK,

LAVRA VRANC

MANEKENSKA VZGOJA

 

Manekenska vzgoja bo potekala skozi celotno šolsko leto, od septembra do junija. Vadili bomo manekensko držo, hojo, se pripravljali na modno revijo in različne družabne dogodke, katerih sestavni del bo modna revija.

ANDREJA KOGOVŠEK,

MILENA POGLAJEN,

LUCIJA KOŽELJ,

ŽAN ŽLEBNIK,

BRIGITA NOVAČAN,

JASMINA PERE,

LAVRA VRANC

PIKIN FESTIVAL – VELENJE, MOS Celje, MODNI NAVDIHI, FRIZERJI IN MODA
(javne prireditve)

Dijake bodo določile učiteljice prakse.

GERHARD KLADNIK

BARVANJE KAROSERIJSKIH DELOV

Dijaki bodo opravili postopek barvanja različnih karoserijskih delov.

ALEŠ KOS

PREDSTAVITVE DIJAKOV NA OSNOVNIH ŠOLAH

Promocijska dejavnost dijakov na osnovnih šolah za osnovnošolce 8. in 9. razredov.

BOŠTJAN KOLBIČ

NAČRT IN IZDELAVA POHIŠTVA

 

Člani tega krožka se bodo seznanili z  računalniškim programom  za načrtovanje posameznega  kosa pohištva. Na osnovi  načrta si bodo znali izdelati tudi  pohištvo.               

DAMIJAN LASNIK

IZDELAVA KLOPI

Dijaki spoznavajo postopek obdelave kovine.

MATIC TURNŠEK

ZORAN JAZBINŠEK

VGRADNJA DODATNE OPREME V VOZILO

Raziskovalna dejavnost.

NIK PIŠOTEK

VOŽNJA Z GOKARDI

Dijaki bodo obiskali KARTING center Celje.

ROMAN KRAJNC       

RAZISKOVALNO DELO

 

 

 

VARNOST CESTNEGA PROMETA

 

 

Področja raziskovanja so zelo različna. Učitelji mentorji bomo vzbujali med mladimi zanimanje za raziskovalno delo. Mlade raziskovalce bomo izobraževali in vzgajali ter jih povezovali s poklicnimi raziskovalci v podjetjih in ustanovah.

 

Vsebine VCP vključujejo vzgojo in učenje o ravnanju udeležencev v cestnem prometu. Vsebina je razdeljena na sklope: prometna zakonodaja, cestnoprometna oprema in ravnanje udeležencev v cestnem prometu. Poudarek bo na humanem in kulturnem ravnanju udeležencev v prometu.

VERONIKA KOKOT,

JELKA GAJŠEK

ROČNA DELA

Za vsako dekle je znanje ročnih del neprecenljiva vrednost. Dekleta pridobijo čut za lepoto, pridnost, srčnost, ljubezen do reda, varčnost in potrpljenje, kar je lepota in odlika vsake ženske. Spoznale bodo različne tehnike ročnih del.

BOŽA SIMŠIČ,

MAŠA JURGELJ

SODELOVANJE NA MODNIH DOGODKIH

Dijaki se bodo seznanili s potekom modnih revij in ostalih dogodkov v šoli in zunaj šole, kot so: Modni navdihi, MOS, Informativni dan, Srečanje OTF, Nariši obleko …

Dejavnost je namenjena dijakom programa Ustvarjalec modnih oblačil.

MELANIJA DOBRINIČ

DOMISELNA DARILA IZ NARAVE

 

Majhna, včasih nepričakovana darila pogosto prinesejo največje veselje. Z doma narejenimi darilci boste razveselili vsakogar. Zelišča in začimbe ne uporabljamo le kot začimbo ali za kuhanje čaja. Svež, dišeč šopek so bohoti na mizi, posušeni cvetovi v blazinici prinašajo spanec, dobrodošel je tudi v kopalnici. Naredili bomo nekaj darilc za vaše naj bližnje  in prijatelje.

MARIJA PINTAR

NAJ TEKSTILIJE PONOVNO  ZAŽIVIJO

Izdelava uporabnih izdelkov iz ostankov in rabljenih oblačil (torbice, vrečke, okraski, modni dodatki, igrače, predelava in ponovna uporaba oblačil po idejah in željah udeležencev).

MATEJA LOGAR

ZVOČNA MEDITACIJA

Z dijaki bi se dobivali med šolskim letom, izvajali vodene zvočne meditacije, se pogovarjali o premagovanju stresa, sproščanju in vplivu meditacij na njihova mišljenja, ustvarjalnost, učenje in življenja.                                                   

Če so oči okna duše,                                                    
je zvok gotovo pot v srce.

VALENTINA PINTAR

OSNOVE KLEKLANJA

Čipka postaja zopet aktualna modna zapoved tudi pri mladih. Kot modni dodatek ali kot samostojni izdelek. Naučili se bomo osnov prepletanja bombažnih niti v IDRIJSKI RIS, kar je dobra osnova za vsak zahtevnejši čipkasti vzorec.

Aktivnost bo potekala v šolskih prostorih, za material in potrebne rekvizite bo poskrbljeno. Ure namenjene osnovam, bi realizirali predvidoma do zimskih počitnic.

IGOR LUPŠE

JADRANJE – ŠPORTNI VIKEND NA MORJU

Najboljši dijaki šole se bodo popeljali z jadrnico na potep po slovenski obali.

V neposrednem stiku z naravo bodo dijaki preživeli vikend na slovenski obali.

MATEJ OZEBEK

MOJ STROJ

Dijaki obnavljajo, prenavljajo, renovirajo in frizirajo razne stroje. Delo se izvaja samostojno v šolski ali domači delavnici s podporo mentorja in se zaključi s predstavitvijo.

SAŠA LEŠNIK KRIŽNIK

 

(P)OSTANIMO LEPI IN MLADI      (izdelava kozmetičnih izdelkov)
Do 15 dijakov

Dijaki bodo izdelali naravne kozmetične pripravke in spoznali zdravilne učinkovine zdravilnih zelišč.

 

NEVENKA ŠTOR

VZGOJA PSA

3 do 12 dijakov

Interesna dejavnost Vzgoja in nega psa je namenjena vsem ljubiteljem psov. Vendar je zaželeno, da imate svojega psa.

Spoznali boste različne pasme psov, kinološke discipline, najpogostejše bolezni in poškodbe psov, nego ter načine odprave neželenih vedenj. Če boste izrazili interes, si lahko ogledamo kakšno od tekem kinoloških disciplin: poslušnost, agility, rally obidience, delo z nosom, metanje frizbija, reševanje pogrešanih oseb, B-BH…

MATEJA SKALE KOS

 

MATEJA SKALE KOS,

SAŠA LEŠNIK KRIŽNIK,

ŽIVA GROBELŠEK

EKOKROŽEK

 

EKOŠOLA

 

 

Člani ekokrožka bodo tematsko urejali ekokotiček z obeleževanjem svetovnih dni in aktualnih ekonovic.

Naloge Ekošole so:

·   razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov;

·   celostni pristop vzgoje in izobraževanja k učinkoviti rabi energije;

·   izvajanje projektov Ekošole;

·   voden tematski sklop;

·   zbiranje odpadnih tonerjev, kartuš in baterij.

ŽIVA GROBELŠEK

POSKRBIMO ZA OKOLJE

Dijaki bodo razmišljali o možnostih, ki jih lahko uvedemo na šoli, da zmanjšamo odpadke, ter jih skušali realizirati. Poskrbeli bodo tudi za okolico šole, ter se ukvarjali z recikliranjem.

PETER PEŠEC,
SAŠA SILOVŠEK, 
MELITA JELENKO,
DANICA KOZEL

MATEMATIČNA TEKMOVANJA

Dijaki se bodo pripravili  na matematična tekmovanja Evropski matematični kenguru in državno tekmovanje iz matematike.

VALENTIN PUNČOH,

PETRA SELIČ         

 

 

NEMŠKI KROŽEK

 

 

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA

 

 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA NEMŠČINE

Nemški krožek je namenjen vsem dijakom šole. Glede na predznanje dijakov se lahko oblikujeta 2 skupini dijakov in za vsako se pripravi načrt dela, ki je primeren stopnji predznanja prijavljenih dijakov. Dijaki poglabljajo znanje nemščine, spoznavajo dodatno besedišče, utrjujejo vsakdanjo rabo jezika. Krožek se izvaja enkrat tedensko.

Dijaki bodo morali prebrati dve krajši  literarni deli, v mesecu marcu pa bodo pisali preverjanje, s katerim bodo pokazali svoje poznavanje vsebine prebranih knjig. Bralne značke se bodo lahko udeležili dijaki vseh letnikov, ki relativno dobro razumejo nemško.

To tekmovanje bo namenjeno 2. in 3. letnikom vseh izobraževalnih programov. Lahko se ga udeležijo vsi dijaki, ki relativno dobro obvladajo nemški jezik, saj je na tekmovanju potrebno dokazati dobro poznavanje nemščine. Najboljši dijak na šolskem tekmovanju se udeleži državnega tekmovanja iz nemščine.

PETRA SELIČ

RDEČI KRIŽ

V okviru dejavnosti Rdečega križa v našem zavodu bomo uresničevali predvsem programe socialno-zdravstvene narave. Dijake bomo spodbujali k temu, da si bodo sami pomagali iz težav in da bodo pomagali tudi drugim. V projektu Dan odprtih vrat transfuzijskega oddelka Bolnišnice Celje pa bodo poslušali predavanja, ki bodo vključevala naslednje teme: pomen in potrebe krvodajalstva, darovanje človeških organov in zaščita oziroma preventivni ukrepi pred AIDS-om. V svojem domačem kraju bodo dijaki poskušali nuditi pomoč ostarelim, na šoli pa skrbeli za sprotno dopolnjevanje sanitetnega materiala v omaricah prve pomoči.

NIVES GRČAR 

ŠOLSKI RADIO

S pomočjo šolskega radia bomo dijake in učitelje seznanjali s šolskimi novicami, obeležili razne kulturne, zgodovinske in druge dogodke ter zabavali. Člani šolskega radia bodo sodelovali tudi kot voditelji na šolskih prireditvah.

DARJA REBEVŠEK,
ROSANA JORDAN,
NIVES GRČAR

BRALNA ZNAČKA BOOKWORMS

 

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ
ZNANJA ANGLEŠČINE

Tudi v letošnjem šolskem letu se bodo dijaki naše šole udeležili bralnega tekmovanja iz angleškega jezika. Dijaki tega tekmovanja bodo prebrali angleške knjige različnih žanrov in zahtevnosti. Tekmovanje bo potekalo v marcu 2020.

Dijaki, ki se bodo uvrstili na državno tekmovanje iz angleščine, bodo dobili potrdilo o  opravljenih interesnih dejavnostih.

PETRA SELIČ 

STROKOVNA EKSKURZIJA V
SALZBURG

Že petnajsto leto bomo v predbožičnem času organizirali ekskurzijo v Avstrijo, tokrat na predbožični Gradec (7. 12. 2019). Ekskurzija bo trajala en dan. Primerna je za vse dijake
šole. Predvidena cena je cca 50 evrov.

PETRA SELIČ

STROKOVNA EKSKURZIJA PO
ITALIJI IN GARDALAND

Kot je na naši šoli že tradicija, bomo tudi letos ponudili tridnevno ekskurzijo po Italiji (Verona, Gardaland in Benetke). Ekskurzija bo predvidoma izvedena spomladi 17. do 19. 4. 2020,
cena pa bo cca 125 evrov.

PETRA SELIČ

ORGANIZACIJA PREDAVANJ
IZ CPP

V okviru šole bodo dijaki imeli možnost obiskovanja predavanj iz cestno prometnih predpisov, ki so obvezna pri opravljanju pisnega dela vozniškega izpita B-kategorije.

DARJA REBEVŠEK

STROKOVNA EKSKURZIJA V
ŠPANIJO (MADRID)

GLEDALIŠKA SKUPINA

Letos bomo dijake popeljali na štiridnevno (3 nočitve) ekskurzijo po Španiji. Termin 20. – 23. 3. 2020, cena za min. 30 udeležencev bo cca 490 evrov. 

IRENA VUK

HUMANITARNE DEJAVNOSTI

Spoštljiv odnos do sočloveka je temeljno poslanstvo vseh nas, ki živimo na tem lepem planetu. Še posebej želimo biti pozorni do ljudi, ki živijo na obrobju družbe.

Ta odnos želimo privzgojiti našim dijakom z lastnim vzgledom, preko različnih predmetov in interesnih dejavnosti.

BOŽIDAR ŽIBRET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOŽIDAR ŽIBRET

IRENA VUK

FOTOGRAFSKI KROŽEK

Naloge krožka:

· fotografiranje ter uporaba modernih pripomočkov v smislu programov in opreme;

· fotografiranje dejavnosti na šoli ob prireditvah in prazničnih dneh;

· ureditev oglasne deske za potrebe foto krožka.

STROKOVNA EKSKURZIJA V
TOVARNO Škoda (Češka)

12.12. in 13.12. 2019

 

Ogledali si bomo tovarno
Škoda v Mladi Boleslavi in mesto Praga

Cilji:

– spoznavanje tovarne, montaže, logističnih procesov v  proizvodnji in pripravi dela;

– spoznavanje geografskih in zgodovinskih značilnosti Češke in Avstrije;

– izboljšanje jezikovne kompetence.

GEOGRAFSKA-ZGODOVINSKA EKSKURZIJA V
BEOGRAD

17.10 in 18.10. 2019

Cilji:

– spoznavanje geografskih in zgodovinskih značilnosti Srbije;

– izboljšanje strpnosti do drugih narodov in veroizpovedi.

– ogled letalskega muzeja Surčin

GEOGRAFSKA-ZGODOVINSKA EKSKURZIJA na Poljsko

26.3. – 28.3. 2020

Cilji:

– spoznavanje geografskih in zgodovinskih značilnosti južne Poljske;

– ogled mesta Krakow, rudnika soli Wieliczka in koncentracijskega taborišča Auschwitz

– izboljšanje strpnosti do drugih narodov in veroizpovedi.

LIDIJA BRVAR KOREN

PROSTOVOLJNO SOCIALNO DELO

S to dejavnostjo bodo dijaki lajšali življenjske stiske ljudi v svojem okolju, pridobivali in razvijali bodo etične ter socialne vrednote, usposabljali se bodo za reševanje življenjskih problemov.

JOŽICA ŠKORJA

KNJIŽNIČARSKI KROŽEK

Dijaki bodo lahko pobliže spoznali delo in dejavnosti, ki se odvijajo v šolski knjižnici. Pripravili bodo tematsko razstavo, pomagali pri pripravi prireditev ter sodelovali pri obdelavi knjižničnega gradiva in izposoji knjig.

DANICA KOZEL,

SAŠA LEŠNIK KRIŽNIK, JOŽICA ŠKORJA

 

NOČ IMA SVOJO MOČ

Je noč v šoli drugačna kot je dan? Dijaki lahko preverijo 23. aprila! Prespijo v šoli, spoznavajo življenje nočnih živali  v laboratoriju ali na prostem, skupinsko kuhajo večerjo, se preizkusijo v nočnem kvizu, opazujejo celjsko nočno nebo s teleskopom, pred polnočnim kinom prebirajo odlomke iz knjige, po kateri je bil posnet film …

LUCIJA ZIDANSKI,

KSENJA ROŽANSKI FIDLER

CELJE S KOLESCEM

Dijaki se bodo vodeno peljali po mestnih ulicah Celja. Uporabili bodo sistem KOLESCE.

ANDREJA OCVIRK, BOŠTJAN KOROŠEC, TJAŠA VERDEV

 

MEŠANI PEVSKI ZBOR ŠOLSKEGA CENTRA CELJE

 

Stalne dejavnosti zbora bodo: izpopolnjevanje vokalne tehnike posameznikov in skupine, korepetiranje programa, oblikovanje zvoka zbora, priprava programa (za tekmovanja, samostojne koncerte, revije, priložnostne nastope) in nastopi.

Druge dejavnosti: avdicije za pridobitev novih pevcev (september), tridnevne intenzivne pevske vaje zunaj zavoda (oktober, marec), enodnevne intenzivne vaje pred tekmovanji in koncerti, božično-novoletni koncert in letni koncert v Narodnem domu. Zborovodkinja je Andreja Ocvirk, strokovno pomaga Boštjan Korošec, organizatorica zbora je Tjaša Verdev.