Page 9 - LETNO POROČILO 2022-23
P. 9

SVET ZAVODA      V šolskem letu 2022/2023 je Svet zavoda deloval v naslednji sestavi:
        - predstavniki zaposlenih na ŠC Celje: mag. Lucijana Kračun Berc, Borut Slemenšek, Slavica
          Volčanjšek, Nevenka Štor, Bojan Hrovat, Peter Četina;
        - predstavniki staršev dijakov: Pavel Stermecki, Larisa Čepin, Blanka Veligovšek, Janez Stupan, Vesna
          Uran;
        - predstavnica lokalne uprave: mag. Maja Voglar;
        - predstavniki ustanovitelja: Simon Bastl, dr. Robert Maruša, mag. Alenka Rumbak, Vančo Tegov;
        - predsednik strateškega sveta: dr. Ivan Gubenšek;
        - predstavniki študentov: Sebastjan Andrejc, Žiga Horvat, Andraž Kapun;
        - predstavnika dijakov: Nejc Pečnik, Anže Centrih.

      Imeli smo pet rednih sej in eno korespondenčno sejo (26. 9. 2022, 12. 12. 2022, 23. 1. 2023, 27. 2. 2023, 8.
      5. 2023, 2. 6. 2023). Obravnavali smo realizacijo Letnega delovnega načrta 2021/2022 in Letni delovni načrt
      2022/2023, učbeniški sklad, inventuro za leto 2022, Letno poročilo za leto 2022, Vsebinski in finančni načrt
      za leto 2023, omejitve vpisa za novo šolsko leto, imenovali ravnatelja Višje strokovne šole in ocenili delo
      direktorja ter ravnateljev.                                          Predsednik Sveta zavoda
                                          Ivan Gubenšek
                              9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14