Page 14 - LETNO POROČILO 2022-23
P. 14

18.–19. 11.    Strokovno izobraževanje učiteljev
       20. 11.      Sprejem dijakov na dvotedensko mednarodno izmenjavo – »Škola za cestovni promet
                Zagreb«
       22. 11.      Zdravniški pregled 1. C2
                Knjižni sejem v Ljubljani
                Predavanja CPP
       23. 11.      DDK – Kreativnost v Canvi (interna delavnica)
       24. 11.      Zdravniški pregled 3. C3
       29. 11.      Predavanja CPP
       30. 11.      Sestanek programskega učiteljskega zbora za AVS, LOG in UMO, AVK, FRI
                Začetek nemškega bralnega tekmovanja Pfiffikus
                Gostovanje študijske skupine FRZ v sodelovanju z CPI

       DECEMBER
       5.–23. 12.     Delovna praksa pri delodajalcu 2. B3
       3. 12.       Strokovna ekskurzija Dunaj
       5. 12.       Zdravniški pregled 1. B2
       6. 12.       Predavanja CPP
       7. 12.       Sestanek učiteljskega zbora
                Zdravniški pregled 1. C3
       8.12.       Šolsko tekmovanje v EKO kvizu
       9. 12.       Novoletno srečanje UZ SDL
       12. 12.      Drugo srečanje učiteljev začetnikov
                Skupne govorilne ure
                Zaključek pisnih ocenjevanj v 1. ocenjevalnem obdobju
                Seja Sveta zavoda
       13. 12.      Predavanja CPP
       14. 12.      Sestanki strokovnih aktivov
                Zdravniški pregled 1. B3
                Novoletno srečanje upokojenih sodelavcev
       15. 12.      Predstavitev Univerze v Mariboru za 4. A1, 4. P1, 2. A4 in 2.B4
                Novoletna gledališka predstava za otroke zaposlenih na SŠSDL
       16. 12.      Novoletno srečanje ŠC Celje
       20. 12.      Novoletni koncert pevskega zbora ŠCC

                              14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19