Page 15 - LETNO POROČILO 2022-23
P. 15

21. 12.      Obisk zavetišča za celjske brezdomce
                Zdravniški pregled 1. P1
       23. 12.      Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti
       25. 12.           Božič
       26. 12.      Dan samostojnosti in enotnosti
       27.–30. 12.    Novoletne počitnice

       JANUAR
       1.-2. 1.      Novo leto
       4. 1.       Sestanek učiteljskega zbora
       6. 1.        Zaključek ocenjevanja v 1. ocenjevalnem obdobju za 3. B3, 3. C1 in 3. C3
                Redovalna konferenca
       9. 1.       Menjava urnika
       10. 1.-18. 5.   Praktično izobraževanje pri delodajalcu 3. B3, 3. C1 in 3. C3
       11. 1.       Sestanek z vodji aktivov
       12. 1.       NEFIKS – karierni dan 2023 »Moja digitalna kariera«
       13. 1.       Zaključek prvega ocenjevalnega obdobja
                Zdravniški pregled 3. P1
       16.–27. 1.     Praktično izobraževanje pri delodajalcu 2. A1 in 2. B2
       16.-20. 1.     Teden pisanja z roko
       16. 1.       Redovalna konferenca za ostale letnike
       18. 1.       Konferenca
       19. 1.       Zdravniški pregled 3. P2 in 3. A1
       19.-20. 1.     Predmetni, dopolnilni in popravni izpiti – zimski rok
       20. 1.       Zdravniški pregled 3. B2 in 3. C2
       23. 1.       Roditeljski sestanki
                Seja Sveta zavoda
       24. 1.       Roditeljski sestanki (3. letniki SSI in 1. letniki PTI)
       25. 1.       Sestanki razrednih učiteljskih zborov
       26. 1.       Zaključek projekta Nariši obleko
                Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom
       28.–11. 2.     Erasmus+ izmenjava dijakov - Tenerife
       30.–3. 2.     Zimske počitnice


                              15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20