Page 16 - LETNO POROČILO 2022-23
P. 16

FEBRUAR
       1.–1. 3.      Poklicna matura – zimski rok
       7.–14. 2.     Zaključni izpiti – zimski rok
       8. 2.       Slovenski kulturni praznik
       15. 2.       Sestanek učiteljskega zbora
       11.–12. 2.     Informativni dan
       16. 2.       Sestanek učiteljskega zbora
       17. 2.       Zimski športni dan
       17.–18. 2.     Informativni dan
       21. 2.       Predstavitev rally ekipe
       22. 2.       Poliglot 3 – šolsko angleško tekmovanje
                Sestanki razrednih učiteljskih zborov
       23. 2.       Seja sveta staršev
                Gostovanje študijske skupine FRZ v sodelovanju z CPI
       27. 2.       Seja Svet zavoda

       MAREC
       1. 3.       Sestanek učiteljskega zbora
       4. 3.        Državno tekmovanje za Cankarjevo priznanje
       6.–24. 3.      Praktično izobraževanje pri delodajalcu 1. B1 in 1. C1
       8. 3.       Sestanki strokovnih aktivov
                 Sestanek za učitelje začetnike
       9. 3.        AKD – Ogled vojašnice (3. B1, 3. B2, 3. C2)
                 Projekt Rastem s knjigo 1. B2, 1. C2
       10. 3.       Projekt Rastem s knjigo 1. B3, 1. C3
       13. 3.       Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi – zimski rok
                 Skupne govorilne ure
                 Projekt Rastem s knjigo 1. A2, 1. A1 – Projektni dan
       14. 3.       Strokovna ekskurzija 2. C1, 2. C2, 2. C3 (ogled studia Ilirija Ljubljana)
                 Strokovna ekskurzija 1. A1, 1. A4 (Kopitarna Sevnica)
                 Projekt Rastem s knjigo in projektni dan 1. P1
       15. 3.       Sestanek programskega učiteljskega zbora za AVS, LOG in UMO, AVK, FRI
       16. 3.       Šolsko tekmovanje iz matematike – Matematični kenguru
       17. 3.       Maturantski ples

                              16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21