Page 11 - LETNO POROČILO 2022-23
P. 11

PREGLED DOGAJANJ V ŠOLSKEM LETU 2022/23


       16. 8.–28. 8.   Jesenski rok zaključnega izpita
       23. 8.-2. 9.    Jesenski rok poklicne mature
       22. 8.       Uvodna konferenca ŠCC
       30. 8.       Uvodna konferenca
       1. 9.        Prvi šolski dan
                Erasmus+: Frizerska šola iz Čakovca (do 9. 9. 2022)
                Predavanje Varnost in zdravje pri delu za 3. B1, 3. B2 in 3. C2
       2. 9. 22 –9. 1. 23    Praktično izobraževanje v delovnem procesu, 3. B1, 3. B2, 3. C2
       2. 9.        Predavanje Varnost in zdravje pri delu za razrede 1. C1, 1. C2, 1. C3,3.C1, 3. C3, 1. B1, 1. 2,
                 1. B3, 2. B4 in 3. B3
       5. 9.        Predavanje Varnost in zdravje pri delu za razrede 1. A1, 1. A2, 2. A4, 3. A1 in 2. P1
       7. 9.        Sestanek učiteljskega zbora šole
       9.–11. 9.     Športni vikend – Baška za 1. P1 in 2. P1
       9. 9.        Seznanitev dijakov z uspehom pri poklicni maturi
       10.-14. 9.     Pikin festival
       12. 9.       Roditeljski sestanki za prve letnike
       13. 9.       Roditeljski sestanki za ostale letnike
                 Seja sveta staršev
       14. 9.       Sestanki strokovnih aktivov
       14.–18. 9.     Sodelovanje na MOS-u
       15. 9.       Sestanki programskih učiteljskih zborov LOG in UMO
                 Predstavitev knjižnega prvenca Ane Kaluder
       16.–22. 9.     Teden mobilnosti – e-skiro
       19. 9.       Sestanek programskega učiteljskega zbora frizer
                 Vzgoja za trajnostno mobilnost za 3. P1
       20. 9.       Sestanka programskih učiteljskih zborov avtoserviser in avtokaroserist
                 Delavnica Vozim, vendar ne hodim za 3. A1, 3. B3, 3. C1, 3. C3, 3. P1, 3. P2
       21. 9.       Sestanek učiteljskega zbora šole
       22. 9.       Sprejem najboljših dijakov na poklicni maturi in zaključnem izpitu pri celjskem županu
       23. 9.       Srečanje z ravnatelji osnovnih šol
                 Srečanje s svetovalnimi delavkami in delavci osnovnih šol savinjske regije
                              11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16