Page 8 - LETNO POROČILO 2022-23
P. 8

Imeli smo privilegij uživati v nastopih Mešanega mladinskega pevskega zbora in skupine Eruption, ki so
      nas očarali na različnih prireditvah ter nas popeljali v svet čudovite glasbe. Hvaležni smo za njihov trud in
      nepozabne glasbene trenutke.

      Prav tako smo se v preteklem šolskem letu osredotočili na izvedbo pomembnih vzdrževalnih in
      infrastrukturnih projektov, pričeli smo z gradnjo skladišča za gradbene delavnice ter izvedli različna
      vzdrževalna dela.

      Ob tej priložnosti izrekam iskreno zahvalo sodelavkam in sodelavcem za njihovo neprecenljivo delo, saj
      ste z vdanostjo in strokovnostjo veliko prispevali k Šolskemu centru Celje – vaša vztrajnost, skrb za dijake
      in širjenje znanja je neprecenljivo.

      Prav tako izrekam iskrene čestitke dijakinjam in dijakom za vse dosežke, ki so jih dosegli v preteklem
      šolskem letu. Vaša strast in vztrajnost sta vam omogočila, da ste dosegli izjemne rezultate ter tako postali
      zgled drugim dijakom.

      Izzivi, ki jih prinaša naslednje šolsko leto, bodo pred nas postavili nove cilje in verjamem, da jih bomo, s
      skupnimi močmi in sodelovanjem, uspešno prebrodili. Šolski center Celje bo ostal zavezan h kakovostnem
      izobraževanju, inovativnosti in ustvarjalnosti.

                                                                Mojmir Klovar,
                                         direktor Šolskega centra Celje

      Namig: pri pisanju tega uvodnika je sodelovala UI.                              8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13