Page 5 - LETNO POROČILO 2022-23
P. 5

DEJAVNOSTI ZA OSEBNI RAZVOJ ....................................................................................................................... 121
        ŠPORTNE DEJAVNOSTI ......................................................................................................................................... 122

        DRUGE DEJAVNOSTI .............................................................................................................................................. 126
        HUMANITARNE DEJAVNOSTI .............................................................................................................................. 130
      TEKMOVANJA – TEKMOVALNI DOSEŽKI ............................................................................................................... 131

        ŠOLSKO TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE .................................................................................. 131
        TEKMOVANJE V ZNANJU NEMŠČINE – NEMŠKA BRALNA ZNAČKA PFIFFIKUS .................................... 132

        DRŽAVNI TEKMOVANJI V ZNANJU ANGLEŠČINE – POLIGLOT IN POLIGLOT 3 .................................... 133
        ANGLEŠKO BRALNO TEKMOVANJE − BOOKWORMS .................................................................................. 134

        MATEMATIČNO TEKMOVANJE KENGURU ....................................................................................................... 135
        ŠOLSKO TEKMOVANJE ZA NAJ AVTOSERVISERJA med 2. letniki .............................................................. 137

        TEKMOVANJE MLADI MEHANIK 2023 ............................................................................................................... 138
        TEKMOVANJE SREDNJIH PROMETNIH ŠOL ..................................................................................................... 139

        ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA ...................................................................................................................... 140
      PROJEKTNO DELO ...................................................................................................................................................... 142

        DVIG DIGITALNE KOMPETENTNOSTI ................................................................................................................ 142
        TEDEN PISANJA Z ROKO 2023 ............................................................................................................................ 143
        PROJEKT RASTEM S KNJIGO ................................................................................................................................ 145

        TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA .................................................................................................................. 146
        PROJEKT MIMIc ....................................................................................................................................................... 148

        EKOŠOLA ................................................................................................................................................................... 149
        EVROPA V ŠOLI ....................................................................................................................................................... 150

        TRAJNOSTNA MOBILNOST .................................................................................................................................. 152
        PROJEKT »ŽE SPET PETKA« ................................................................................................................................... 153

        PROJEKT ZDRAVko DREN ..................................................................................................................................... 154
        PREVENTIVNE DELAVNICE V SODELOVANJU Z ZAVODOM VOZIM ....................................................... 155
                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10