Page 3 - LETNO POROČILO 2022-23
P. 3

LETNO POROČILO
      ŠOLSKEGA CENTRA CELJE,
      SREDNJE ŠOLE ZA STORITVENE DEJAVNOSTI IN LOGISTIKO


      LETNIK 2022/2023


      IZDAL IN ZALOŽIL
      ŠOLSKI CENTER CELJE


      ODGOVARJATA
      DIREKTOR ŠOLSKEGA CENTRA CELJE IN
      RAVNATELJICA SREDNJE ŠOLE ZA STORITVENE DEJAVNOSTI IN LOGISTIKO


      PRISPEVKE ZBRALA IN UREDILA
      DARJA REBEVŠEK, prof.


      LEKTORIRALA
      MOJCA PRISTOVNIK, prof.


      FOTOGRAFIJE
      ARHIV ŠOLSKEGA CENTRA


      CELJE, JUNIJ 2023


                              3
   1   2   3   4   5   6   7   8