Page 10 - LETNO POROČILO 2022-23
P. 10

SREDNJA ŠOLA ZA STORITVENE DEJAVNOSTI IN LOGISTIKO        ŽIVLJENJE JE NEPREKINJEN PROCES UČENJA, JE KLJUČ DO
              OSEBNE RASTI IN NENEHNEGA NAPREDKA.
                                                         (Albert Einstein)                                  Šolsko leto 2022/23 je bilo prav posebno, saj
                                  smo se uspešno soočili s prvim letom po
                                  pandemiji COVID-19, kar nas je spodbudilo k
                                  še aktivnejšemu delovanju in prilagajanju
                                  novim izzivom.
                                  V preteklem šolskem letu smo se še posebej
                                  posvetili  obnovi  in  krepitvi  naših
                                  izobraževalnih programov. Začeli smo z
                                  izobraževanjem v novem izobraževalnem
                                  programu frizerski tehnik, na kar smo izredno
                                  ponosni. Posebno pozornost smo namenili
                                  podpori našim dijakom pri premagovanju
                                  morebitnih posledic, ki jih je prinesla pretekla
      situacija. Hkrati pa smo izvedli tudi številne šolske projekte in aktivnosti na ravni šole ali širše s pomočjo
      naših partnerjev.

      To je tudi leto, ko je šolanje zaključila še ena posebna, izjemna generacija. Znanje in veščine, ki ste jih
      pridobili v šoli, so osnova za nadaljnje delo in učenje, ki je v življenju nas vseh neprestano prisotno in
      nujno, če želimo napredovati in osebno rasti.

      V letnem poročilu boste našli celovit pregled vseh naših aktivnosti in dosežkov, za kar ste zaslužni tako vi,
      spoštovane dijakinje in dijaki, kot tudi izjemni učiteljski zbor. Na preteklo šolsko leto se zato lahko
      ozremo z zadovoljstvom in ponosom. Hvala vsem, ki ste ga soustvarjali.
                                                                            Ravnateljica
                                                 Saša Silovšek
                              10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15