Page 12 - LETNO POROČILO 2022-23
P. 12

COSMOPROF SLO Ljubljana
       23.–24. 9.     Strokovna ekskurzija - Ducati
       26. 9.       Evropski dan jezikov
       26.-30.9.      Izmenjevalnica oblačil
       26. 9.       Seja Sveta zavoda
       27. 9.       Športni dan
       28. 9.       Sestanek z vodij aktivov – Dvig digitalne kompetentnosti
       29. 9.       Barve ŠCC
                 Evakuacija
       29.–30. 9.     Simpozij Logistika (Srbija - Beograd)

       OKTOBER
       1.–3. 10.     Cut and blondesse Beograd
       3. 10.       Zdravniški pregled 3. B3
       3.–14. 10.     Praktično izobraževanje pri delodajalcu 3. P1, 3. P2, 2. A2, 3. A1
       3.–5. 10.     Modna izmenjevalnica
       4.–5. 10.     »Skupaj se imamo dobro«, obisk frizerskih delavnic (učenci Glazija v okviru TEDNA
                 OTROKA)
       5. 10.       Sestanek učiteljskega zbora
                 Svetovni dan učiteljev
       6. 10.       Barve ŠCC
       7. 10.       Zdravniški pregled 1. A2
       10. 10.       Skupne govorilne ure
       11. 10.       Športni dan
       12. 10.      Sestanek strokovnih aktivov
                 Gostovanje študijske skupine FRZ v sodelovanju z CPI
       14. 10.       Zdravniški pregled 3. C1
                 Druženje kolektiva
       15. 10.       Strokovna ekskurzija - Gradec
       19. 10.           Sestanek učiteljskega zbora
                 Zdravniški pregled 1. B1
       20.–21. 10.     13. strokovni simpozij Civilna družba in šolski sistem
       21. 10.       Kulturni dan
       22.–23. 10.     Sejem POROKA (POMP)

                              12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17