Rokovnik za vpis 2020/21

POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V 1. letnik (NPI, SPI, SSI)
ZA ŠOLSKO LETO 2020/21                              NOVO, 21.4.2020

– 11. 5. 2020 – zadnji dan za prijavljanje za vpis na SŠ (obr. MŠŠ-2-1,20/08);

– 20. 5. 2020 – javna objava številčnega stanja prijav na SŠ (MIZŠ) ;

– med 1. 6. in 6. 6. 2020dodatno opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti;

– do 10. 6. 2020 – posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih;

– 16. 6. 2020 –  zadnji dan morebitnih prenosov prijav za vpis;

– 24. 6. 2020 – obveščanje prijavljenih o poteku vpisa;

– 30. 6. – 6. 7. 2020 – vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šol);

– do 9. 7. 2020 –  prijava neizbranih v 1. krogu za 2. krog izbirnega    postopka;

– do 14. 7. 2020 – objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka;

– do 16. 7. 2020 – vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu;

– do 31. 8. 2020 – vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta.

 

POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V 1. letnik POKLICNO TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA (PTI)
ZA ŠOLSKO LETO 2020/21 – ostaja nespremenjeno

– 14. in 15. 2. 2020 – informativna dneva  na vseh SŠ

– 18. 5. 2020 – zadnji dan za prijavljanje za vpis na SŠ (obr. MŠŠ-2-1,20/08)

– 25. 5. 2020 – objava številčnega stanja prijav na dan 18. 5. 2020 (MIZŠ) ;

– 8. 6. 2020 –  zadnji dan morebitnih prenosov prijav za vpis;

– do 26. 6. 2020 – obveščanje prijavljenih o omejitvah vpisa;

– do 8. 7. 2020 – vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šol);

– do 31. 8. 2020 – vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta.

 

Informacije o vpisu:

Priloga – Prijava za vpis v 1. letnik srednje šole (obr. 1,20) – NOVA