Rokovnik za vpis 2020/21

POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V 1. letnik (NPI, SPI, SSI)
ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

– 14. in 15. 2. 2020 – informativna dneva  na vseh SŠ

– 4. 3. 2020 – zadnji dan za prijavo za opravljanje preizkusa nadarjenosti / izpolnjevanje športnih pogojev;

– med 11. in 21. 3. 2020 – preizkusi posebnih nadarjenosti na šolah;

– do 26. 3. 2020 – posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih;

– 2. 4. 2020 – zadnji dan za prijavljanje za vpis na SŠ (obr. MŠŠ-2-1,20/08)

– 8. 4. 2020 – objava številčnega stanja prijav na SŠ (MIZŠ) ;

– 23. 4. 2020 –  zadnji dan morebitnih prenosov prijav za vpis;

– 27. 5. 2020 – obveščanje prijavljenih o omejitvah vpisa;

– 16. – 19. 6. 2020 – vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šol);

– do 24. 6. 2020 –  prijava neizbranih v 1. krogu za 2. krog izbirnega    postopka;

– 29. 6. 2020 – objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka;

– do 30. 6. 2020 – vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu;

– do 31. 8. 2020 – vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta.

 

POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V 1. letnik POKLICNO TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA (PTI)
ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

– 14. in 15. 2. 2020 – informativna dneva  na vseh SŠ

– 18. 5. 2020 – zadnji dan za prijavljanje za vpis na SŠ (obr. MŠŠ-2-1,20/08)

– 25. 5. 2020 – objava številčnega stanja prijav na dan 18. 5. 2020 (MIZŠ) ;

– 8. 6. 2020 –  zadnji dan morebitnih prenosov prijav za vpis;

– do 26. 6. 2020 – obveščanje prijavljenih o omejitvah vpisa;

– do 8. 7. 2020 – vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šol);

– do 31. 8. 2020 – vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta.

 

Informacije o vpisu: