Trajnostna mobilnost dijakov

Skupina dijakov razredne skupnost 1.P1 sodeluje v nacionalnem projektu Trajnostna mobilnost dijakov. Nosilec projekta je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Zavod republike Slovenije za šolstvo. Projekt traja tri leta (2017-2020).

O PROJEKTU

Varna mobilnost je sodoben način življenja, ki spodbuja in krepi veščine za kulturo vedenja v prometu, zdrav način življenja, odnos do okolja ter ekonomičnost vlog udeležencev v prometu. Z akcijo Dijaki dijakom  za varno mobilnost želimo o pomenu varne mobilnosti ozavestiti čim večje število dijakov. Dijaki opravljajo različne preventivne aktivnosti s ciljem razvijanja kompetence varne mobilnosti.

CILJI PROJEKTA SO:

 • dijake ozavestiti o pomenu varnosti in ustreznem ravnanju v cestnem prometu;
 • pri dijakih krepiti  veščine za kulturo vedenja v cestnem prometu ter zdrav način življenja;
 • dijake spodbujati  k razvoju pozitivnega odnosa do okolja;
 • dijake, strokovne delavce na šoli in starše informirati o načrtovanih aktivnostih v okviru akcije;
 • strokovne delavce srednjih šol usposobiti za strokovno podporo dijakom pri opravljanju aktivnosti za varno mobilnost;
 • promovirati varno mobilnost v neposrednem in širšem okolju;
 • povezovati različne potencialne partnerje z namenom vsesplošnega ozaveščanja o varni mobilnosti.

1. delovno srečanje dijakov v projektu Dijaki dijakom za varno mobilnost

Dijaki kluba Varni iz oddelka 2.P1 so se udeležili prvega delovnega srečanja dijakov, ki sodelujejo v projektu Dijaki dijakom za varno mobilnost v SŠ. To je aktivnost 6 v projektu, ki govori o tem, da se dijaki vključijo v dejavnost šole organizatorice regijskega središča.

Srečanje je potekalo v petek, 21. 9. 2018, na regijskem središču Šolskega centra Velenje. Po sprejemu so dijaki odšli na prireditveni prostor v center Velenja, kjer so se predstavljale vsebine za trajnostno mobilnost. Nato so dijaki sodelovali na predavanju o varnosti mladih o prometu. Omizje je vodil mag. Elvis A. Herbaj iz Policijske uprave Celje. V nadaljevanju pa so še odšli v prostore Medpodjetniškega centra in sodelovali na omizju o aktivnostih sodelujočih članov v omenjenem projektu. Pregledali so dosedanje delo in zastavili nove smernice za to šolsko leto.

Mentor mag. Roman Krajnc 


KLUB VARNI

Projektna skupina dijakov iz razredne skupnosti 1. P1, ki sodeluje v projektu Trajnostna mobilnost dijakov so ustanovili klub Varni. Člani kluba promovirajo in izvajajo vzgojno preventivne vsebine za mlade v prometu.

Člani kluba so:

 • Miha Verdev
 • Nik Zupančič
 • Anej Štante
 • Luka Gunzek
 • Anja Zupanc

V maju so pridobili nova člana. To sta Žiga Blatnjak in Ana Marjetič.

Mentor 
mag. Roman Krajnc

 


S SKICAMI DO PROMETNE VARNOSTI

V petek, 1. 6. 2018, so člani kluba Varni v razredni skupnosti 1.P1 izvedli preventivno učno uro o varnosti v cestnem prometu. Dijake so razdelili v skupine. Vsaka skupina je izbrala svojo temo. Teme so bile: kolesar, pešec, upoštevanje prometne signalizacije in varno čez cesto. Na osnovi izbrane teme so dijaki izdelali slikovni izdelek-plakat, ki prinaša sporočilo, kako skrbeti za svojo varnost v prometu. Plakati bodo na razstavnem panelu v avli šole. 


PROMETNI KVIZ

V četrtek, 19. aprila 2018, je projektna skupina »Dijaki dijakom za varno mobilnost v srednjih šolah«, izvedla kviz na temo prometne varnosti v cestnem prometu. Sodelovali sta skupini iz razredne skupnosti 2. P1 in 3. P1. Uspešnejša je bila skupina razreda 3. P1.

V drugem delu srečanja so mladi prisluhnili razmišljanju o dejavnikih prometne varnosti. Vsebine in napotke o varni udeležbi v prometu je podal predstavnik Združenja šoferjev in avtomehanikov Celje.

Foto utrinki: