Prvih dvajset let programa Ekošola v Sloveniji

Koordinatorji programa Ekošole smo se tudi letos udeležili srečanja koordinatorjev, ki je potekalo 26.9.2016 na Brdu. Letošnje srečanje je bilo še posebej pomembno, saj je program Ekošola obeležil 20-letnico svojega uspešnega delovanja v Sloveniji. V program je že od vsega začetka vključena tudi naša šola, za kar smo dobili posebno priznanje, ki nam ga je na srečanju koordinatorjev podelil dr. Miro Cerar, predsednik Vlade Republike Slovenije.

eko-20

 

Z ekošolo do znanja za življenje                                   

Kljub temu, da smo srednja šola in da je večina dijakov iz krajev v bližnji in pa tudi daljni okolici, smo v dvajsetletnem obdobju ugotovili, da so dijaki pripravljeni sodelovati v različnih aktivnostih.  Vedno znova nas presenečajo s svojim inovativnim razmišljanjem, s svojimi predlogi in rezultati oz. izdelki.

Prednost, da je šola vključena v program Ekošola je predvsem v povezovanju od posameznika preko šole, lokalne skupnosti, regije, Slovenije in nenazadnje celotne Evrope. Vsem daje priložnost, da znanje, ki ga pridobivamo, uporabljamo v vsakdanjem življenju.

Največji dosežek sodelovanja v programu je, da smo vanj vključeni neprekinjeno že od vsega začetka in da vsako leto pridobimo zeleno zastavo, kar pomeni, da delamo dobro, saj uresničujemo cilje, ki smo si jih zadali z ekoakcijskim načrtom. V tem obdobju se je izmenjalo že kar nekaj ekokoordinatorjev, ki so se odločali za različne projekte, ozaveščevalne in zbiralne akcije, pri katerih so dijaki dosegali lepe rezultate. Dosežek pa je seveda tudi to, da v programu sodeluje iz leta v leto več dijakov in vedno več učiteljev je pripravljenih pomagati ekokoordinatorjem pri doseganju naših, sedaj že skupnih, ciljev.

Najbolj opazna razlika, ki je nastala, odkar sodelujemo v tem programu, je dosti večja okoljska ozaveščenost tako dijakov kot tudi ostalih zaposlenih na šoli, saj je viden je napredek v odgovornem odnosu do narave in pa tudi do bivanja nasploh. Zaradi uresničevanja ciljev ekoakcijskega načrta je šola postala bogatejša za številne pridobitve, ki prispevajo k varovanju okolja. Program je iz leta v leto bolj pozitivno sprejet tako na šoli kot tudi v lokalni skupnosti.

Ena izmed prednosti biti Ekošola je razširitev možnosti, kako obogatiti pouk in obšolske dejavnosti. Vendar pri tem programu ne gre le za posredovanje in pridobivanje znanja, temveč za spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja saj ekoakcijski načrt poleg skrbi za okolje in naravo vključuje tudi skrb za človeka, izgradnjo medsebojnih odnosov, uči spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine.

Koordinatorji ekošole