Inovativnost in ustvarjalnost za mlade

Izobraževalni center Štore je v sodelovanju s podjetjem Štore Steel za dijake Šolskega centra Celje letos že devetič pripravil brezplačno tridnevno interaktivno delavnico z naslovom Inovativnost in ustvarjalnost za mlade. Delavnica je potekala od 17. do 19. januarja 2018 v Izobraževalnem centru Štore. Udeležila sta se ga tudi dva dijaka 3. letnika Logistični  tehnik: KOLMAN Mark in ŠTAMIC Erik.

Dijaki so si prvi dan z zanimanjem ogledali proizvodnjo v jeklarni in valjarni, potem pa so se  razdelili v tri skupine in se lotili reševanja konkretnih problemov podjetja Štore Steel. V skupinah so sodelovali dijaki različnih programov. Zadnji dan so rezultate svojega dela predstavili predstavnikom podjetja ter učiteljem, ki so se udeležili zaključne prireditve.

Delo je potekalo v sproščenem vzdušju. Problemi, ki so jih reševali, so bili zahtevni, a so se jih lotili  z vztrajnostjo, s timskim pristopom ter ob podpori mentorja dr. Mihe Kovačiča, ki jih je navdušil s svojim širokim znanjem in bogatimi izkušnjami. O rezultatih svojega dela so poročali na zaključni predstavitvi, kjer smo lahko začutili zadovoljstvo in veselje ob uspešno opravljenem delu. V relativno kratkem času so si nabrali veliko novega znanja in izkušenj, spoznali so nove prijatelje, se srečali z napredno tehnologijo in s konkretnimi problemi iz gospodarstva.

Lidija Brvar Koren

Nazaj