Načrt izvajanja

Izvedbeni načrt izvajanja praktičnega usposabljanja z delom (PUD) pri delodajalcih
FRIZER 2018-19

Razred Razrednik Čas
1. C1 Skale Kos Mateja 4. 3. 2019 do 22. 3. 2019
1. C2 Lešnik Križnik Saša 1. 4. 2019 do 19. 4. 2019
1. C3 Žibret Božidar 6. 5. 2019 do 24. 5. 2019
2. C1 Koželj Lucija 1. 10. 2018 do 19. 10. 2018
2. C2 Štor Nevenka 5. 11. 2018 do 23. 11. 2018
2. C3 Kogovšek Andreja 3. 12. 2018 do 21. 12. 2018
3. C1 Drame Henrika-Ika 10. 1. 2019 do 15. 5. 2019
3. C2 Rebevšek Draja 1. 9. 2018 do 9. 1. 2019
3. C3 Pere Jasmina 10. 1. 2019 do 15. 5. 2019