Načrt izvajanja

Izvedbeni načrt izvajanja praktičnega usposabljanja z delom (PUD) pri delodajalcih
FRIZER 2019-20

Razred Razrednik Čas
1. C1 Ika DRAME 2. 3. 2020 do 20. 3. 2020
1. C2 Darja REBEVŠEK 1. 4. 2020 do 22. 4. 2020
1. C3 Jasmina PERE 4. 5. 2020 do 22. 5. 2020
2. C1 Mateja SKALE KOS 7. 10. 2019 do 25. 10. 2019
2. C2 Saša LEŠNIK KRIŽNIK 11. 11. 2019 do 29. 11. 2019
2. C3 Božidar ŽIBRET 2. 12. 2019 do 20. 12. 2019
3. C1 Lucija KOŽELJ 15. 1. 2020 do 21. 5. 2020
3. C2 Nevenka ŠTOR 4. 9. 2019 do 14. 1. 2020
3. C3 Andreja KOGOVŠEK 15. 1. 2020 do 21. 5. 2020