Načrt izvajanja

Izvedbeni načrt izvajanja praktičnega usposabljanja z delom (PUD) pri delodajalcih
FRIZER 2016-17

Razred Razrednik Čas
1. C1 Koželj Lucija 5. 3. 2018 do 23. 3. 2018
1. C2 Štor Nevenka 2. 4. 2018 do 20. 4. 2018
1. C3 Kogovšek Andreja 7. 5. 2018 do 25. 5. 2018
2. C1 Drame Henrika-Ika 2. 10. 2017 do 20. 10. 2017
2. C2 Rebevšek Draja 6. 11. 2017 do 24. 11. 2017
2. C3 Pere Jasmina 4. 12. 2017 do 22. 12. 2017
3. C1 Skale Kos Mateja 10. 1. 2018 do 16. 5. 2018
3. C2 Lešnik Križnik Saša 4. 9. 2017 do 9. 1. 2018
3. C3 Žibret Božidar 10. 1. 2018 do 16. 5. 2018