Interesne dejavnosti

Dijaki vseh programov in letnikov naše šole lahko sodelujejo v interesnih dejavnostih, s katerimi dopolnjujejo, širijo in poglabljajo znanje, pridobljeno pri rednem pouku. Opravljene IND so pogoj za napredovanje v naslednji letnik.

Obvezna področja

Le-ta zajemajo različne kulturne dejavnosti (ogled Celja, gledališke ali filmske predstave) športne dneve in strokovne ter literarne ekskurzije. V okviru obveznega programa poslušajo dijaki tudi predavanja z vzgojno tematiko.

Prosta izbira

Dijaki samostojno izbirajo med različnimi krožki, delavnicami in ekskurzijami, ki so navedene v nadaljevanju, zajemajo pa izobraževalno, raziskovalno, kulturno in športno dejavnost. Lahko pa s potrdilom uveljavljajo dejavnosti, ki jih opravljajo zunaj šole, na primer v kulturnih ali športnih društvih oziroma klubih, glasbeni šoli… 

>> Katalog interesnih dejavnosti 2019/20 – prosta izbira

Prijava na interesne dejavnosti preko spletnega obrazca ni več mogoča.