Dežurstvo dijakov

DEŽURSTVO DIJAKOV V ŠOLSKEM LETU 2018/19
Obdobje
Razred
Razrednik
September 3. 9. – 29. 9. 2018 1.B4 Meta HOJNIK VERDEV
Oktober 1. 10 – 27. 10. 2018 2.B4 Matej OZEBEK
November 5. 11. – 30. 11. 2018 4.P1 Mojca BOBEK
December 1. 12. – 21. 12. 2018 1.A4 Maša JURGELJ
Januar 3. 1. – 31. 1. 2019 3.P1 Irena VUK
Februar 1. 2. – 28. 2. 2019 4.A1 Peter JOVANOVIĆ
Marec 1. 3. – 29. 3. 2019 2.P1 Danica KOZEL
April 1. 4. – 26. 4. 2019 3.A1 Mateja LOGAR
Maj 6. 5. – 31. 5. 2019 2.A1 Nives GRČAR
Junij 3. 6. – 14. 6. 2019 2.B1 Lucija Zidanski

Dolžnosti dežurnega dijaka:

  • prevzem mape dežurstva v tajništvu šole ob 7.10,
  • dežura od 7.10 do 13.20,
  • zapisuje, sprejema, informira, usmerja VSE obiskovalce šole v času dežurstva,
  • skrbi za red in čistočo v avli in na hodnikih šole,
  • v primeru problemov se obrne po pomoč na dežurnega učitelja (v mapi bo njegov urnik),
  • opravlja druge naloge po navodilih dežurnega učitelja ali vodstva šole,
  • mapo dežurstva vrne dežurnemu učitelju.