Dežurstvo dijakov

DEŽURSTVO DIJAKOV V AVLI ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2019/20
Obdobje
Razred
Razrednik
September 2. 9. – 30. 9. 2019 1.B4 Lucija ŠOLINC OVTAR
Oktober 1. 10 – 25. 10. 2019 2.B4 Meta HOJNIK VERDEV
November 4. 11. – 29. 11. 2019 4.P1 Irena VUK
December 2. 12. – 24. 12. 2019 1.A4 Peter JOVANOVIĆ
Januar 6. 1. – 31. 1. 2020 3.P1 Danica KOZEL
Februar 3. 2. – 21. 2. 2020 4.A1 Mateja LOGAR
Marec 2. 3. – 31. 3. 2020 2.P1 Saša SILOVŠEK
April 1. 4. – 10. 4. 2020 2.A4 Maša JURGELJ
April 14. 4. – 24. 4. 2020 2.A1 Melanija DOBRINIČ
Maj 6. 5. – 31. 5. 2020 3.A1 Nives GRČAR
Junij 1. 6. – 17. 6. 2020 2.B1 Matic TURNŠEK

Dolžnosti dežurnega dijaka:

  • prevzem mape dežurstva v tajništvu šole ob 7.10,
  • dežura od 7.10 do 13.20,
  • zapisuje, sprejema, informira, usmerja VSE obiskovalce šole v času dežurstva,
  • skrbi za red in čistočo v avli in na hodnikih šole,
  • v primeru problemov se obrne po pomoč na dežurnega učitelja (v mapi bo njegov urnik),
  • opravlja druge naloge po navodilih dežurnega učitelja ali vodstva šole,
  • mapo dežurstva vrne dežurnemu učitelju.