Dežurstvo dijakov

DEŽURSTVO DIJAKOV V ŠOLSKEM LETU 2016/17
Obdobje
Razred
Razrednik
September 1. 9. – 29. 9. 2017 1.B4 Matej OZEBEK
Oktober 2. 10 – 27. 10. 2017 2.B4 Meta HOJNIK VERDEV
November 6. 11. – 30. 11. 2017 4.P1 Saša SILOVŠEK
December 1. 12. – 22. 12. 2017 3.P1 Mojca BOBEK
Januar 3. 1. – 31. 1. 2018 2.P1 Irena VUK
Februar 1. 2. – 283. 2. 2018 4.A1 Melita JELENKO
Marec 5. 3. – 30. 3. 2018 2.B3 Peter PEŠEC
April 2. 4. – 26. 4. 2018 2.A1 Mateja LOGAR
Maj 3. 5. – 31. 5. 2018 2.B1 Aleksandra URŠIČ
Junij 1. 6. – 15. 6. 2018 3.A1 Peter JOVANOVIĆ

Dolžnosti dežurnega dijaka:

  • prevzame mapo dežurstva pri dežurnem učitelju,
  • dežura od 7.10 do 13.20,
  • zapisuje, sprejema, informira, usmerja vse obiskovalce šole v času dežurstva,
  • skrbi za red v avli in na hodnikih šole,
  • v primeru problemov se obrne po pomoč na dežurnega učitelja (v mapi bo njegov urnik),
  • opravlja druge naloge po navodilih dežurnega učitelja ali vodstva šole,
  • mapo dežurstva vrne v tajništvo šole.