Državno tekmovanje v ekokvizu

V soboto, 3.2.2018, je na Biotehniškem centru Naklo potekalo državno tekmovanje v ekokvizu, ki so se ga udeležili tudi dijaki naše šole.

 Letos so bila izbrana naslednja tri tematska področja:

  • URE (učinkovita raba energije) in OVE (obnovljivi viri energije), kjer so dijaki spoznali vsebine iz področja učinkovite rabe energije, načine učinkovite izrabe energetskih sredstev in novosti na področju obnovljivih virov.
  • Trajnostna mobilnost, v katerem so bili predstavljeni različni pogledi na mobilnost, spremembe vzorcev vedenja, ki lahko vplivajo na rešitev vprašanj o tem, kako naj bo mobilnost človeka čim bolj trajna in čim bolj uporabna za vsakdanje potrebe posameznika.
  • Gozdovi in Alpski svet, kjer so dijaki spoznavali lepote in značilnosti slovenskih gozdov, alpskega sveta in biodiverziteto.

Srednje poklicno izobraževanje je zastopal TILEN ŠRAJ iz 1B3, srednje strokovno in poklicno tehnično izobraževanje pa so zastopali BARBARA OBLAK in TINA ŠMERC iz 3P1 ter NEJC ARZENŠEK iz 4P1.

Na državnem tekmovanju je izmed dijakov naše šole najboljši rezultat dosegla Tina Šmerc, ki je, s 23 od 30 možnih točk, osvojila bronasto priznanje.

Vsem dijakom iskrene čestitke za dosežene rezultate.

Vodja šolskega tekmovanja v ekokvizu
Mateja Skale-Kos

Nazaj